Debatt

Kirkeliv = mer enn samliv

- Da jeg sa ja til å stille som kandidat til synodestyret for fem år siden, var jeg forberedt på at samlivsrammer ville bli tema både i synodestyrerommet og kirkesamfunnet. I retrospekt var jeg uforberedt på hvor mye tid, tanke, samtaler og energi temaet skulle ende opp med å ta. Nå kjenner jeg et personlig behov for å kalibrere eget fokus. Jeg vil unngå å fanges av tunnelsyn, skriver Øystein Samnøen.

- Hva er det som står på spill for Frikirken?

- Vi har mye å lære og mye å bekjenne både i tanker ord og gjerninger i vårt møte med mennesker som kjenner en lengsel etter å dele sitt liv med en av samme kjønn. Men det aller viktigste er at vi har mye å lære av Guds ord i dette spørsmålet. Guds ord er den eneste kilden inn mot vårt trosliv og vår vandring som kristne. Våre egne tanker og følelser, samfunnets tanker og meninger om dette, kan aldri være kilden til tro og liv også i dette spørsmålet, skriver Rolf Trana, pastor i Rana Frikirke.

Frikirken og lærespørsmål

Torbjørn Nordvoll, eldste og påtroppende pastor i Levanger Frikirke trekker fram tre ting som opptar, og delvis bekymrer han når lærespørsmål kommer opp til debatt. -Det ene er utsagn om at det skapes uklarhet om kirkens lære når noen sier de ikke er så sikker, eller går lenger og sier de vil ha en endring. Men sånn er det jo ikke! Frikirkens lære i enhver sak står fast inntil en ny er lovlig vedtatt av vår synode, skriver Nordvoll i innlegget.

Brev til oss alle i Den evangelisk lutherske Frikirke

- Fra utsiden ser det ut som om kirka, har splittet seg i to med hver sin kampsak; De som er for homofilt ekteskap og de som er mot homofilt ekteskap. Jeg vil si at denne saken er over- prioritert. Skal vi som kirke bruke en hel og kanskje flere synodestyre-perioder på denne saken, spør Hannah Haaland fra Rogaland/London.

- Det er barn og unge det handler om

- Å forstå homofiles situasjon har tatt tid i samfunnet for øvrig, og vi i kirka har også trengt tid til å forstå. Når vi ser at det i dag er flere som er usikre eller har forandret syn, er ikke det et resultat av frafall eller at man ikke tar Bibelen alvorlig. Men det sier noe om at dette må modnes, skriver Ståle Gilberg.

Innlegg fra synodeformann Skullerud

-Jeg føler meg trygg på at alle vi i synodestyret ser det som vår oppgave å lede kirkesamfunnet i tråd med Guds Ord, våre bekjennelsesskrifter, forfatning og vedtak gjort av synoden. Skullerud poengterer også følgende vedrørende synodemøtet i juni: -Det synoden skal ta stilling til, er forslaget om at synodestyret skal oppnevne en komite som blant annet skal utrede og redegjøre for standpunktene for og mot likekjønnet samliv.

Nestleder Schiager Topland presiserer

Nestleder Anne Mari Schiager Topland presiserer her at hun ikke "setter sin stilling inn på at kirkesamfunnet endrer det nåværende synet på samliv mellom to av samme kjønn", slik det framkom i en artikkel fra Kristelig Pressekontor 21.1, hvor de refererte til innlegget på Frikirkens egne debattsider.

- Må ikke risikere å hindre Guds frelsesplan

- Jeg har lenge følt uro for tendensen til å trekke kristenfolket inn i en kampanjeaktig politisk aktivisme i spørsmålene om ekteskap og seksuell legning. Det skygger for evangelieforkynnelsen og gir folkeflertallet et bilde av kristne som ekstreme og lite nestekjærlige, skriver mangeårig medlem i Bryne Frikyrkje, Øystein Røiseland i sitt innlegg.