Kronikk

Dette snakker vi gjerne om

Det er sunt å stille seg spørsmålet iblant: Hva vil det si å være en evangelisk-luthersk frikirke i Norge i vår tid? Neste spørsmål kan være: Hva er det viktig å beholde, og hva kan vi med fordel legge fra oss? Det er sjelden farlig å se på seg selv med et selvkritisk blikk. Dessuten kan man oppdage en og annen skatt det er på tide å pusse støvet av. Denne nye spalten vil kretse rundt disse spørsmålene.

2022. Menighetsmøtets myndighet.

Hva betyr det å være luthersk evangelisk frikirke i vår tid? Nordvoll er en av de som bidrar til at vi tar inn over oss hva Martin Luther sier om våre liv. Teologen mener det er viktig å minne om betydningen av menighetsmøtet i Frikirkens kirkeordning.

2022. Luther om Ekteskapet

-Vi som er en luthersk kirke, og som skal stå for luthersk lære, må først se hva Guds Ord sier om ekteskapet og så se hva vår kirkefader Luther sier om ekteskapet, skriver teolog Anne Nordvoll i tredje og siste del av sin kronikkserie.

2022.I nådens tjeneste

Anne Nordvoll skriver i del to, om ekteskap og familieliv. Hva betyr det å være luthersk evangelisk frikirke i vår tid? Nordvoll er en av de som bidrar til at vi tar inn over oss hva Martin Luther sier om våre liv. Dette er andre av tre deler vi publiserer av teologen i Levanger.

2022. I velsignelsens tjeneste.

Hva betyr det å være luthersk evangelisk frikirke i vår tid? Anne Nordvoll er en av de som bidrar til at vi tar inn over oss hva Martin Luther sier om våre liv. Dette er første av tre deler vi publiserer av teologen i Levanger.

Karantene med Gud

Mitt navn er Silje Sveum. Jeg har hatt en krevende oppvekst, men da jeg var 15 år kom jeg i et fantastisk fosterhjem som viste meg veien til Jesus. I november er det ti år siden jeg ble frelst på Get Focused. Gjennom alt har Han alltid vært med meg gjennom alle stunder. I begynnelsen av mars ble jeg veldig forkjølet, og lite visste jeg at bare noen dager senere skulle hele Norges hverdag snus på hodet.

Tanker på 17.mai 2020

Anne Mari Schiager Topland, nestleder i Frikirkens ledelse hilser kirkesamfunnet på 17.mai i dette spesielle året. - Å feire 17.mai gir oss sjansen til tilbakeblikk på hvorfor vi kan vaie flaggene med stolthet, hvorfor barna er i sentrum og hvorfor vi synger våre kjære nasjonalsanger.

KOM. TETT. PÅ.

Jeg har stått ansvarlig for denne “Ung Voksen” spalten i tre år. Bestillingen jeg har gitt de som skriver er følgende: “Hjelp Frikirken få øynene opp for hvor essensielle unge voksne er for kirkene våre - og pek ut konkrete ting de kan gjøre for å enda bedre møte og få ut det beste av de unge voksne som kommer i deres vei.”

Ikke gi meg det jeg liker

Vi trenger ikke godt voksne som prøver å være 25 år, og tilpasser kirke og budskap etter markedslogikk. Legg fra deg Facebook, Snapchat og Instagram og vis hvordan et kristent liv ser ut - helt konkret.

Elsker du Jesus?

Da jeg var tenåring var det synd å drikke alkohol. Alkohol = festing = umoral = et liv borte fra Gud. En kristen drakk ikke alkohol. Ihvertfall ikke offentlig. Så jeg noen med en øl på byen, tenkte jeg automatisk at de var på vei i gal retning.

Lydighet mot oppdraget – koste hva det koste vil?

I Frikirken har vi lenge hatt som mål at alt vårt misjonsarbeid skal være blant de som er unådde av evangeliet. Vi tenker at det er en naturlig konsekvens av Jesu ord i Matt. 24.14 om at evangeliet skal forkynnes for alle folkeslag. Da kan ikke vi velge bort noen som ikke skal få høre.