oslo-synagogen-ute
Stiftelsen av det som senere ble hetende Det Mosaiske Trossamfund (DMT) fant sted i Christiania i 1892. (Foto: DMT).

- Kirkene i Norge er dypt takknemlige overfor jødene

I anledning hundreårsjubileet for synagogen i Oslo, gratulerer Norges Kristne Råd Det Mosaiske Trossamfund.

I en pressemelding 15. september hilser rådsmøtet i Norges Kristne Råd (NKR) til Det Mosaiske Trossamfund (DMT) og gratulerer med feiringen av hundreårsjubileet for synagogen i Oslo. "Vi minnes også at det i år er 170 år siden Stortinget opphevet en skamplett i grunnloven, den såkalte "jødeparagrafen", skriver NKR i sin hilsen, som vi gjengir i sin helhet her:

De kristne kirkene i Norge vedsetter at det finnes et levende og pulserende jødisk miljø knyttet til synagogen i Oslo. Dette er en stor berikelse for vårt samfunn. Vi vil særlig berømme Det Mosaiske Trossamfund for jøders samfunns­engasjement og tydelige stemmer i arbeidet for trosfrihet og det livsynsåpne samfunnet.  

Kirkene i Norge er dypt takknemlige overfor jødene, som vi deler både historie og hellige skrifter med. Jødiske tradisjoner og innsikter har vært til velsignelse også for kirkene. Vi ser fram til at vi kan fortsette å dele troserfaringer og ta del i hverandres hverdager og fester, slik at vi sammen kan forstå litt mer av troens og livets mysterier. 

Og så kjenner vi historiens mørke sider. Vi erkjenner kirkens skyld og ansvar for å ha bidratt til jødehat og antisemittisme. Vi tok ikke i tilstrekkelig grad til motmæle da jødene ble diskriminert og trakassert, heller ikke da dere ble ofre for nazismens grusomme overgrep. Dette såret blør ennå. Som kristne ser vi vårt ansvar for være med å lege det. 

I dag forplikter vi oss til å stå sammen med Det Mosaiske Trossamfund og det jødiske miljøet for å avdekke og avverge alle former for antisemittisme og hat mot jøder i det norske samfunnet og i andre land. Vi deler respekten for menneskeverd og likeverd. Sammen med dere vil vi arbeide for retten til å leve i trygghet og frihet hvor alle, med frimodighet og glede, kan praktisere sin tro og videreføre sine tradisjoner.
 

Norges Kristne Råd 
Lillestrøm 15. september 2021 

Den anglikanske kirke i Norge
Den Etiopisk Ortodokse kirke i Norge 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke 
Den finske menigheten i Norge
Den katolske kirke
Den nordisk-katolske kirke
Den norske kirke
Den ortodokse kirke i Norge- Hellige Nikolai menighet
Den tyskspråklige menighet i Norge
Den greske orthodokse menighet Evangelismos tis Theotokou (Maria Bebudelse)
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Den serbisk ortodokse kirke i Norge – Hl. Vasilije Ostroski menighet 
Frelsesarmeen
Guds Menighet Vegårshei
Kvekersamfunnet
Metodistkirken i Norge
Misjonskirken Norge
OKS – kirkene
Pinsebevegelsen i Norge
Svenska kyrkan i Norge
Østfoldkirken

Observatører: 
Blå Kors Norge 
Brunstad Christian Church 
Den Islandske Menigheten i Norge 
Det Norske Bibelselskap 
Digni 
Kirkens Nødhjelp 
NORME – Norsk Råd for Misjon og Evangelisering 
Syvendedags Adventistkirken