Ytringer

Brobygging i Frikirken

–Leif Gunnar Sandvand gjør 8. mai i Dagen og Vårt Land et velment forsøk på å bygge bro mellom ulike læresyn om samkjønnede forhold i Frikirken. Dessverre vil forslaget hans sette Frikirken i en umulig spagat. Å beholde læren om ekteskapet og samtidig velsigne samkjønnede forhold vil bli en selvmotsigelse som ikke vil overleve, mener Raymond Lillevik og Stig Monsen.

Ut av komfortsonen

– I likhet med flere andre kirkesamfunn er Frikirka i krise, utløst av ulike syn på likekjønna samliv, skriver Bjarne Lindbekk som oppfordrer til å finne en "mellomvei" for å akseptere homofilt samliv. – Et alternativ kan også være at kirka gir fra seg vigselsretten, og at alle ekteskap blir inngått borgerlig. Da vil problemet med kirkelig vigsel av likekjønna falle bort, og det vil trolig bli lettere å finne en løsning flere kan leve med, skriver han.

Dialog eller debatt?

– Kirkesamfunnet vårt er igjen i medias søkelys. Jeg er utrolig glad i dette kirkesamfunnet som jeg får være en del av. Kanskje det er derfor jeg blir litt trist, når jeg leser i Vårt Land om vår elendige debattkultur, skriver Laila Foldvik. – Er debattkulturen god, kan det være både meningsfullt og spennende å delta. Men en dårlig debattkultur, med mistenkeliggjøring og stråmannsretorikk kan være ødeleggende for noen og enhver. Men skal Guds menighet være en arena for debatt, spør hun.

–Jeg trekker meg fra dialogutvalget

I dag ble det offentlig at Maria Bjørdal trekker seg fra Frikirkens dialogutvalg. Hun har sendt denne teksten til VEIEN for å utdype dette for medlemmene i Frikirken. Bjørdal orientert synodestyret da de var samlet 20-22. april. I morgen svarer synodelederen i VEIEN på spørsmålet om hvordan styret vil bedre dialogkulturen, slik det fremkom i pressemeldingen mandag 24.4.

Må vi snakke om kjønn?

I 2018 var Frikirken et av kirkesamfunnene med lavest andel kvinner i styrer. Nå er det 55 ordinerte kvinner i aktiv eldste- og pastortjeneste. Er vi fornøyd med det? Skal vi si oss ferdig snakka? Eller må vi fortsatt jobbe ekstra med jenter for å få oss til å si ja?

- Vi verner om dine ytringer

- Vi vil verne om dine ytringer, det du faktisk sa og mente - og hvordan storsamfunnet gjengir det som kom fra deg. Vi vil verne om folk som kommer fra et kirkesamfunn som i dag representerer en minoritet i en majoritetskultur, skriver ansvarlig redaktør for disse debattsidene, Anne-Kristine Bjørgsvik Wiecek.
- Vi har høyde for meningsmangfold i Frikirken, og denne kulturen er også verd å verne.

Retter en stor takk til FriBU

– I høst begynte vi i Randaberg Frikirke å kjøre FriBUs opplegg «familiegrupper» i huskirken for barnefamilier. Det er rett og slett gøy å se hvordan opplegget favner både barn og voksne, og samtidig fungerer disippelgjørende for hele familien, skriver Øyvind Døvik. -Når vi vet hvor viktig det er at barna ser at troen utøves også i hverdagen, er denne type ressurser som kan brukes i hjemmene noe jeg håper alle Frikirkens menigheter gjør seg bruk av.

Urettferdig ordning?

- Svein Femtehjell forsøker i sitt innlegg 10. november å vekke til live en ny debatt om finansiering av fellesarbeidet i Frikirken. Hvis jeg forstår ham rett mener han dagens ordning er urettferdig fordi hans menighet betaler en stor andel av innsamlede midler til fellesarbeidet, og vil bli mer rettferdig dersom andre menigheter betaler mer, skriver Are Mikael Røiseland i Kristiansand Frikirke i sitt motinnlegg.