Ytringer

Uttalelse fra flere yngre ordinerte

– Vi er flere unge pastorer og ordinerte som ønsker å holde fast på Frikirkens lære om samlivet. Vi anerkjenner at dette er et så viktig spørsmål at vi ikke kan leve med at det forkynnes og praktiseres ulike syn innad i kirkesamfunnet, skriver Eirik Austeng, Ingebrikt Kvam, Oskar Hadland sammen med flere andre.

– Engasjement, styringsrett og ekklesiologi

Tor Erling Fagermoen svarer Gunnar Johnsen, i et eget innlegg. – La meg først si at jeg deler hans pastorale innsteg i dette. Dokumentet «Omsorg for liv og lære» ivaretar den enkeltes verdighet i vanskelige saker. Men det er altså ikke «kirketukt» som er mitt utgangspunkt i denne samtalen om medlemmer med stemmerett, skriver Fagermoen.

– Kupp, kirketukt og de troendes styringsrett

– Det vi er vitne til i Frikirken nå er ikke noe kupp, eller at noen utenfra styrer Frikirken. Det vi ser er en mobilisering som gjenspeiler det engasjementet de troende har for sin lokale menighet og for kirkesamfunnet sitt. Dette engasjementet kan selvsagt oppleves som slitsomt, men er ikke noe å være redd for. Dette er vår kirkeordning på sitt beste, skriver Gunnar Johnsen i innlegget.

– Undervisning om Frikirkens syn på bibel, seksualitet og samliv

VEIEN publiserer et lengre innlegg/notat av Eirik Austeng, fra Hamar Frikirke.
– Med dette innlegget ønsker jeg å gjøre et utvidet bidrag til dialogdokumentet. Vi opplevde et behov i Hamar Frikirke for utvidet presentasjon av den teologiske utlegningen av bibeltekstene, skriver Eirik Austeng som står på synoderådets flertall i saken.

– Konkret spørsmål til Frikirkens ledelse

– Da vår menighet nylig behandlet Synoderådets innstilling om Frikirkens samlivslære, ble dette vedtatt med stort flertall. Folk har respekt for lederskap og teologisk kompetanse.
Innstillingen ble stilt opp mot et forslag til uttalelse som da fikk tilsvarende liten oppslutning, men var et forsøk på å samle istedenfor å splitte. Når nå alle skal få lese forslaget, er mitt konkrete spørsmål til Frikirkens ledelse: Hva mer skal til for å komme innenfor Frikirkens bekjennelse? Jeg håper ikke svaret bare er å innordne seg under en sterk ledelse, skriver Øystein Røiseland fra Bryne Frikyrkje.

– Syn, lære og bekjennelsesspørsmål

– Hva betyr det når noen sier at Frikirken kan eller ikke kan ha to syn på likekjønnet samliv? Kirkesamfunnet er midt i en veldig viktig samtale, og vi må finne ut hvor vi faktisk er uenige og hvor vi bare snakker forbi hverandre, skriver Eivind Bergem.

– Situasjoner for bekjennelse

Raymond Lillevik skriver innlegg som en respons på Heidi Garvik og Kjetil Gilbergs innlegg. – Problemet for begge er at de overser at utredninger, synodestyre og synoderåd vurderer viktigheten og tydeligheten av konflikten ganske likt andre kirkesamfunn. Eller hva tenker Gilberg og Garvik om at innføringen av ny lære om homofili sprenger for eksempel Misjonskirken, Baptistsamfunnet og Metodistkirken? Hvorfor skulle Frikirken være annerledes?