Ytringer

Synodemøtet 2024. Inntrykk.

–Jeg har også vært på mange Synodemøter. Det har vært vekslende opplevelser. Dette Synodemøtet, som delegat fra Stange Frikirke, opplevde jeg som svært givende, nært og også til tider dramatisk. Jeg har lyst til å gi videre noen inntrykk, som løfter frem andre sider enn det som har vært i fokus i media, skriver Øivind Fjellestad.

Uenighetsfellesskap

–​​​​​​​Det sies så fint at menighetsfellesskapet skal være et uenighetsfellesskap, ikke et enighetsfellesskap. Ut fra kirkens historie og Skriften selv kan jeg ikke se at vår idylliske tanke om et uenighetsfellesskap er noe vi skal ønske oss som kirkesamfunn og menigheter, skriver Jon Daniel Roum.

Refleksjoner etter Synodemøtet 2024

Svein Femtehjell var delegat og tilhørte det omtalte "mindretallet", men synes det var positivt at det nå defineres som sentralt lærespørsmål. Han er også glad for at synoden sa at samtalene skulle fortsette om hvordan kirke og menighet skal være ærlige og inkluderende fellesskap.

– Fra en av de tause stemmene i homofilidebatten

– Jeg er en mann på 69 år som nettopp har feiret 6 års bryllupsdag og vil beskrive meg som en glad og tilfreds mann, skriver Øivind Kjærland Svendsen. – Storparten av livet mitt har vært ganske annerledes, og det er den mangeårige skammen over at jeg har båret på noen vanskelige følelser som er rettet mot mitt eget kjønn. Da jeg som tenåring kjente på tiltrekning mot andre gutter, var det en lov som forbød seksuelt samkvem mellom to av samme kjønn, men nå har vi fått en lov som faktisk kriminaliserer den som ikke vil favne sin uønskede samkjønnstiltrekning, mener han.

Omvendelse

–I forbindelse med Frikirkens synodemøte i juni 2024 skulle jeg gjerne sett en opptelling over hvor mange ganger omvendelse var blitt nevnt fra talerstolen, skriver Ingar Clausen i dette innlegget.

– Hva skjedde?

Ole Halvard Sveen taler for å endre på valgordningen, slik at man sikrer at mindretallet i samlivssaken blir representert i styrer og råd. Han stiller en rekker spørsmål for å få i gang en samtale om forbedringer.

– Hva skjer etter synodemøtet?

– Synodemøtet nærmer seg med stormskritt. Hvordan vil Frikirken bli oppfattet etterpå? Innad i kirkesamfunnet, i den enkelte frikirkemenighet og i vår omverden, spør Kai Flå.
– Det virker som en god del røster hevder at det fins bare én løsning på samlivsspørsmålet i Frikirken. Det har skremt meg. Er ikke homofile og lesbiske skapt i Guds bilde? Det kan vel ikke bare gjelde heterofile. Ofte kommer fort motargumentet at de homofile kan ikke inngå i et trofast ekteskap med en av samme kjønn, for det er synd, og de kan ikke leve i den synden. Da spør jeg meg selv og andre: Hvilke synder er det jeg og vi ber om tilgivelse for?