illustrasjonsfoto-digital-konferanse-unsplash
Opptak fra Frikirkens digitale lederkonferanse ligger gratis tilgjengelig på Frikirkens egen kursplattform. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Gratis ressurs til menighetene

Opptak fra Frikirkens digitale lederkonferanse i september er nå lagt ut på Frikirkens hjemmeside, og tilbys som gratis ressurs til menighetene.

Den 23.september gjennomførte Frikirkens hovedkontor og FriBU en digital lederkonferanse, med deltakere fra 60 av Frikirkens menigheter. Opptakene ligger nå ute på Frikirkens hjemmeside.

- Det ble gjort opptak av de ulike sesjonene, og dette ligger nå gratis tilgjengelig på Frikirkens egen kursplattform. Vi ønsker at alle eldsteråd og lederråd gjennomgår særlig hovedsesjonene. Det er også laget noen spørsmål til disse, til samtale, opplyser leder for menighetsutvikling ved Frikirkens hovedkontor, Trine H. Syvertsen.

Hun anbefaler at eldsterådene ser hovedsesjonene sammen, og ønsker at menighetene som ikke deltok på konferansen gir en tilbakemelding etter å ha sett den.

Hovedsesjonene fra konferansen består av fire seksjoner under følgende tema: 

 

Kristent lederskap
Håvard Haugland leder en samtale med Roy Elling & Jarle om kristent lederskap, og hvordan bygge menighet for de neste generasjonene. Roy Elling er medpastor i Randesund Misjonskirke med fokus på menighetsplanter, og står bak Misjonskirkens «Touchpoint»-konsept for unge voksne. Jarle Råmunddal er hovedpastor i Randesund Misjonskirke, en av Kristiansands største menigheter som har gjennomgått en fornyelse og en spissing mot barnefamilier de siste årene.
 
Dette har jeg aldri angret på 
Håvard Haugland forteller om det han aldri har angret på å bruke tid på og prioritere i sitt arbeid med og i menighet. Håvard Haugland er tidligere ungdomspastor, nå leder for Frikirkens Barn og Unge, samt leder for eldsterådet i Hånes Frikirke.
 
Å nå, investere i, og utruste neste generasjon 
Runar Landro fra Indremisjonsforbundet underviser om å nå og utruste den neste generasjonen.
 
Derfor vil jeg ikke tilbake
Frikirkens leder, synodeformann Jarle Skullerud, deler sine refleksjoner og visjoner for veien videre etter alt som har endret seg dette året.