jamie-kamara.
Jamie Kamara (24) fra Hamar Frikirke, deltar i paneldebatten om moderne slaveri i radiogudstjenesten søndag 21. november. (Foto: Privat).

- Jeg forsto ikke hvor ille det er

Søndag 21. november kl. 11 er Hamar Frikirke med i en radiogudstjeneste som sendes i NRK P1, under temaet moderne slaveri. - Jeg har en veldig sterk følelse av at jeg ikke bidrar nok, sier Jamie Kamara, en av deltakerne fra Hamar Frikirke.

Gudstjenesten arrangeres av Norges Kristne Råd (NKR), Hamar menighet (Dnk), Hamar Frikirke og NLM Hamarkirken, i anledning Global uke, der temaet er moderne slaveri. Global uke er et initiativ fra kirkene i Norges Kristne Råd, for å bekjempe urettferdighet, spesielt, under en fast årlig uke. Frikirken er medlem av Norges Kristne Råd, og oppfordrer til ha fokus på dette temaet i perioden 12.–23. november.

Skjerpet rettferdighetssans 

Jamie Kamara (24) er tidligere ungdomsleder i Hamar Frikirke, og en av deltakerne på søndagens radiogudstjeneste. Han tror moderne slaveri er et problem som mange kanskje ikke har et bevisst forhold til.

- Jeg visste selv ikke helt hva dette dreide seg om før jeg var på en festival, der jeg fikk vite at moderne slaveri er et stort og utbredt samfunnsproblem, sier Kamara.

- Pappa er fra Sierra Leone i Vest-Afrika, og selv om jeg har blitt fortalt i oppveksten at det fortsatt finnes slaver i verden, har jeg ikke forstått hvor ille det er før jeg selv ble voksen. Jeg har nok en veldig skjerpet rettferdighetssans, for da det gikk opp for meg hvor stort og omfattende dette problemet er, fikk jeg en veldig sterk følelse av at jeg ikke bidrar nok. Så det er der engasjementet mitt kommer fra. Og jeg tenker at hvis ikke jeg gjør noe med det, kan jeg ikke forvente at andre gjør det heller, sier han.

- Selv om ikke alle kan bidra i form av penger, kan alle være med å spre ordet. Det er gratis, og det betyr så mye. Målet vårt må være å få slutt på slaveri, og at vi aldri skal ha slaveri igjen i samfunnet.

Panelsamtale 

I radiogudstjenesten på søndag er Kamara med i en panelsamtale, der deltakerne blant annet skal snakke om hvor utbredt moderne slaveri er i Norge og hva vi kan gjøre med det. I tillegg til Kamara, møter lytterne Krf-politiker Charlotte Velan Hoven og daglig leder av Café UNO på Hamar, Linn Gudbrandsen. Kaféen samarbeider tett med kirkene og Utekontakten i byen, og er en kjent møteplass for ungdom.

Årets slagord i Global uke er «Se det i øynene», for moderne slaveri foregår ofte i det skjulte. Ved å bli det bevisst, blir vi i stand til å se det. Og når vi ser det, må vi våge å face det og ta tak i det. Slagordet henspiller også på året vi har vært gjennom. Problematikken har blitt forsterket gjennom pandemien, og selv om vi i Norge er kommet godt gjennom, må vi se det i øynene at store deler av verden fremdeles sliter med pandemien og ettervirkningene av den, blant annet på fattigdom og moderne slaveri.

Jamie Kamara er leder for Lovsang Hamar, som står for det musikalske innslaget under radiogudstjenesten som sendes fra NLM Hamarkirken.