velkommen-til-oslo-2017-arkivfoto.
Tidligere frikirke-pastor Johan Valen-Sendstad (til venstre) representerte Oslo Østre Frikirke og Støperiet under "Velkommen til Oslo"-arrangementet ved en tidligere anledning. ( Arkivfoto: Budbæreren/Oslo Østre Frikirke).

Ber menigheter forberede seg til studiestart

- Min generelle anbefaling for menighetene våre er å ha et fast og enkelt møtepunkt i forlengelse av gudstjenesten, som studenter inviteres med på, sier leder for unge voksne i FriBU, Eirik B. Fjellestad.

-  Det kan gjerne være noe så enkelt som et fast sted en går og spiser en billig middag, eller lignende. Noe som gjør at studentene vet at de møter jevnaldrende og har et sosialt sted å gå til etterpå, om de kommer på gudstjenestene. Fellesskap er en stor og viktig nøkkel når det gjelder å nå de fleste, og spesielt for studenter på nye steder, som er på utikk etter mennesker de kan koble seg på og finne tilhørighet hos, sier Fjellestad. 

Han oppfordrer til å tenke enkelt.

- Ikke gjør det for vanskelig. Start med noen enkle grep som sørger for at den enkelte blir sett og møtt, og koblet opp mot menighetens store fellesskap. Dette er ikke vanskelig, men det krever noe tid, forutsigbarhet og tilstedeværelse, sier han. 

Tverrkirkelig satsning 

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag (Laget), holder velkomstarrangementer for studenter i studentbyer som Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Tromsø og Lillehammer for at nye studenter lettere skal komme i kontakt med menigheter, kirker og kristne fellesskap. Også Laget på Hamar arrangerer «Velkommen til», der Hamar Frikirke skal ha en stand og ønske studenter velkommen til sine felleskap.

- «Velkommen til» er et genialt konsept, der man samler alt av kristent arbeid i byen og viser det fram for studentene slik at de har full oversikt over hva som rører seg i byen. Dette er en god anledning for studentene å bli kjent med et kristent felleskap så tidlig som mulig. «Velkommen til» er en tverrkirkelig satsning, som Laget legger til rette for å gjennomføre og som menighetene står sammen om. Alle byer kan starte «Velkommen til», og Laget gir penger for å gjennomføre det, sier Anders Mykle, ungdomsleder for Hamar Frikirke. 

- Som student kan man føle seg litt alene i en ny by, på ny skole og med nye folk. Det kan gå måneder før man finner seg en menighet og venner man kan dele troen med. Så dersom du bor i en studentby og «Velkommen til» ikke er etablert der, står Laget klare for å legge til rette for det, tipser Mykle. 

Ingebrikt Kvam er ungdomspastor i Trondheim Frikirke, og passer på å gjøre menigheten synlig for de nye studentene som kommer til byen.

 - Vi er ikke eksperter på dette, men vi har noen ting vi satser på her.Tilstedeværelse på «Velkommen til Trondheim», plakater på campus både på engelsk og norsk, og sosiale treff etter hver gudstjeneste for unge voksne. Det er som regel et veldig "low key" opplegg, sier Kvam. 

Flere ressurser 

Høsten 2018 presenterte FriBU konseptet «Disippelhus», der Frikirken følger opp unge voksne som ønsker å leve som disipler i sin studiehverdag.

- Disippelhus fortsetter ganske likt som det gjorde i fjor. Kristiansand, Hånes og Hamar fortsetter sine hus, der det er satt av egne boliger, og hvor det er en skikkelig satsning fra menighetene.Det er flere menigheter som har ønsket å henge seg på, men som ikke har fått nok trøkk rundt det til å samle hus. Covid-året har vært et vanskelig år for å starte nytt, og Disippelhus må nok være en en skikkelig satsning, der det må bygges en kultur rundt dette for at det skal gå godt, sier Eirik B. Fjellestad. 

- Vi ønsker å legge til rette for en enklere versjon, som kollektiv enkelt kan henge seg på, men vi opplever fortsatt ikke å ha knekt koden for å få dette til å rulle, sier han. 

Gjennom kontaktsiden «Studentlink» som ble opprettet i 2017, har menighetene anledning til å registrere og fange opp nyinnflyttede studenter som kommer til deres by.

- Studentlink lever fortsatt godt, og blir høyaktuell de kommende ukene. Jeg anbefaler alle ungdomsledere og pastorer som har send fra seg ungdommer til en ny studiehverdag, eller der folkehøyskole-, militære, - eller bibelskoleelever går videre inn i en ny hverdag, til å ta dette enkle skjemaet i bruk, sier Fjellestad.