nye-troende-med-muslimsk-bakgrunn-illustrasjonsfoto-unsplash
Boken og kurspakken «Fra fremmed til familie» gir en ærlig framstilling av situasjonen og behovene til nye troende med muslimsk bakgrunn. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

- Utfordrer oss til å tenke nytt

Boken og kurspakken «Fra fremmed til familie» gir kristne i vesten et unikt innblikk i situasjonen til kristne som kommer fra en muslimsk bakgrunn. – Det utfordrer oss til å tenke nytt om hva det betyr å være et kristent fellesskap, sier Frikirkens innvandrerkonsulent.

Gjennom boken og kurspakken «Fra fremmed til familie» setter nye troende med muslimsk bakgrunn ord på relevante utfordringer og opplevelser. Her formidles historiene til mange mennesker fra ulike land, alt i fra hva slags kultur og samfunn de har vokst opp i til hvordan de kom til tro på Jesus og deres behov for en ny familie i det kristne fellesskapet.

Hvordan inkludere

- Boken og kurset gir en ærlig framstilling av deres situasjon og behov. Jesu lignelse i Matteus 13, om at himmelriket er likt en kjøpmann som søker fine perler er en god illustrasjon. Kjøpmannen fant en særlig verdifull perle, gikk bort og solgte alt han eide, og kjøpte den. På samme måte finner også noen muslimer troen på Jesus som så verdifull, men også kostbar, at de av og til gir avkall på alt de har, og velger å følge Jesus. Spørsmålet er da om vi er beredt til å innlemme disse i våre menigheter. Klarer vi å forstå hva det faktisk innebærer å gi avkall på så mye for å følge Jesus, sier Frikirkens innvandrerkonsulent.

- Det viser seg også i praksis at mange troende med muslimsk bakgrunn gir avkall på troen på Jesus fordi det blir for kostbart for dem. Av og til skyldes nok det at de blir stående helt alene, uten noen som kan omfavne dem og la dem få følelsen av at de tilhører Guds familie. Derfor er «Fra fremmed til familie» også utfordrende lesning, for den utfordrer oss til å tenke nytt om hva det betyr å være et kristent fellesskap, sier han.

Passer for enkeltpersoner og grupper

Han mener at boken og kurset passer både for ledere og pastorer i menighetene, og for alle som enten har kontakt med muslimer og kristne med muslimsk bakgrunn, eller som ønsker å ha det.

- Kurset, som går over seks samlinger, vil gi en økt forståelse og hjelpe deltakerne til å forstå hva det vil si å være en familie for troende med muslimsk bakgrunn, og det kan gjerne gjennomføres i en vanlig bibelgruppe i menigheten.

Innvandrerkonsulenten har gjennom mange år sett at troende med muslimsk bakgrunn kan streve med å finne sin plass i norske menigheter og fellesskap.

- Noen føler seg så annerledes, noen føler seg utenfor og mange opplever at de ikke blir savnet dersom de uteblir fra fellesskapet i en periode, sier han.

Gjensidig forståelse

Norske kristne kan på sin side streve med å forstå dem som har kommet til tro og deres kulturelle bakgrunn og væremåte, og det kan være vanskelig for oss å sette oss inn i deres situasjon, mener han.

- Ofte kan vi tenke at "de andre bør bli bedre integrert". Sannheten er vel at begge parter både må ønske at de skal bli en del av menigheten og jobbe med å lære hverandre å kjenne og forstå hverandre. Det er fantastisk de gangene en tidligere muslim sier at "de har kommet hjem", når de omtaler menigheten de tilhører. Denne boken og kurset vil være en hjelp til at dette skal skje i større grad framover. Jeg ser at det er mulig å lykkes i dette arbeidet når vi møtes, forsøker å forstå hverandre, er tålmodige og utholdende.