nordvoll
Ekteparet Anne og Torbjørn Nordvoll har lang fartstid i Frikirken. (Foto: Privat).

- Vi må fortsette å forkynne til tjeneste

Anne Nordvoll er teolog og har vært pastor i Levanger Frikirke, såvel som prest i Den norske kirke. Nå er hennes mann Torbjørn pastor i en deltidsstilling i Levanger, og de har sett utviklingen i Frikirken på nært hold.

Vi har spurt dem om hva de tenker om situasjonen i Frikirken for kvinner i 2022, noen år etter at NKR-rapporten viste at vi kun hadde 18,3 prosent kvinner i styrer og råd.

I anledning kvinnedagen har vi tidligere denne uken intervjuet generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen, som mener at Frikirken fortsatt trenger dialog om kjønn. Heidi Garvik er eldste i Sandnes Frikirke, og var med på de første synodemøtene hvor kvinner kunne delta. Hun ønsker å være en stemme for de som holdes utenfor. Synodeformann Jarle Skullerud mener vi må minne oss selv regelmessig om kjønnstematikken, og åpner for å diskutere kvotering.

Kallstanker 

- Det er bra at synodeformannen sier vi bør gå bort fra at «kompetanse» er det viktigste kriteriet, til at kjønnsbalanse er viktigere, da først får vi løst utfordringene. Kompetanse er relativt og tidsavhengig. Kjønn har en egenverdi i seg selv, og kvinner er ofte ikke så frimodig til å vise seg fram som menn, sier Torbjørn Nordvoll.

- Det er stor forskjell på å være pastor og eldste. Vi sliter med å få både menn og kvinner til å være eldste, sier Nordvoll, som altså representerer en menighet som har hatt kvinnelig pastor i flere år.

- Da Frikirken i 2006 åpnet for ordinasjon av kvinner, var det en del fra min generasjon kvinner som venta på å kunne bli å pastorer, mener Anne Nordvoll.

Ekteparet er åpne og ærlige om at av deres egne fire døtre, er det nok kanskje ingen av dem som har tenkt tanken om å bli pastor i eget kirkesamfunn.

- De kunne absolutt egnet seg, men de har ikke vurdert det, tror jeg, sier både far og mor.

- Vi har mange kvinner i tjeneste i Levanger, men det er langt fram for mange av dem å si ja til kall om ordinasjon. Det er ikke helt lett å se å se pastorkandidater i neste generasjon. De ser det ikke selv, og de har kanskje ikke tanken, sier Torbjørn Nordvoll.

- Er det noe med at kallstanken er fjernere i dag, spør Anne.

- Blir det forkynt tjeneste og kall? Blir det forkynt at Gud ønsker å bruke våre krefter og nådegaver, sier hun, selvkritisk også.

- For å få nye pastorer og eldste over hele landet, må vi fortsette å forkynne til tjeneste, sier Anne Nordvoll, som gjennom årene ikke har lagt skjul på at det har vært tøft å være kvinne og ordinert teolog i hennes landsdel. Nå er hun imidlertid glad for å bli invitert inn på møter og stevner som taler, der hun før ikke ble invitert.

- Jeg har hatt en fantastisk tid i Frikirken, sier hun.

- Maria var den første til å få beskjed om at Jesus var oppstått, og hun var den første til å få kallet om å fortelle det videre. Hun ble kalt til å gjøre dette. Den oppstandne satset virkelig på kvinnene. Min største trygghet som kvinne og pastor har vært akkurat dette. Hvis Jesus kunne bruke Maria, kan han bruke meg også, tenker jeg, sier Anne Nordvoll. Hun ser hvordan unge mennesker har mange krav og behov, som ikke så lett lar seg forene med en ordinert tjeneste.

Forbilledlig eksempel 

- Vi ønsker kvinnelige eldste, men det må komme i Herrens time for tre parter. Gud, kvinnen og menigheten

- Det har vært vanskelig for en del av våre unge kvinner, at det har vært så konservativt i Nordre med hensyn til dette, og det har selvsagt også påvirket deres tanker og vurderinger, mener Anne Nordvoll.

Pastorrekruttering og eldstetjeneste er et viktig tema for kirkesamfunnet framover, i alle presbyterier.

- Måten å rekruttere på må være å gjøre menigheten til «allemannseie». Det å være med å lede gudstjenester, være med å dele ut nattverd, eller være med i «menighetsråd», blir viktig, da senkes terskelen for å være med i ledelse, sier Torbjørn Nordvoll, og mener dette er en utfordring uavhengig av kjønn.

-  På landsplan ser vi at det er blitt ordinert mange kvinner, men her i nord ser vi også kvinner som er eldsteemner, men som ikke blir tatt i bruk, og det er beklagelig, mener Anne Nordvoll, som gleder seg veldig over kvinnelig pastor i Trondheim Frikirke, og mener det har endret mye for presbyteriet at det kommer flere.

- Trondheim Frikirke har forbilledlig klart å leve med delt syn, som også her i Levanger Frikirke. Mindretallet respekterer flertallets ønske om å ordinere kvinner nå, forteller Nordvoll, og kan ikke få fullrost nok sine pastorkolleger i Trondheim, Ingebrikt Kvam og Lise Sagedal for den måten de håndterer dette på.