kirke
Frikirkens kriseteam har nye oppfordringer og anbefalinger til menighetene. (Foto: Budbærerens arkiv).

Sterk oppfordring til menighetene

"Vi opplever et økende smittetrykk mange steder i Norge, og det er helt nødvendig at vi som kirke er med og gjør vårt for å få stoppet dette", skriver kriseteamet på Frikirkens hjemmeside.

I en oppdatering på Frikirkens hjemmeside fredag 7. november, kommer Frikirkens kriseteam med en sterk oppfordring til menighetene.

"Vi opplever et økende smittetrykk mange steder i Norge, og det er helt nødvendig at vi som kirke er med og gjør vårt for å få stoppet dette. Vi vil derfor sterkt oppfordre til å redusere antall arrangementer til et nødvendig minimum ut november måned. Dette må vurderes og besluttes lokalt ut ifra lokalt smittetrykk", skriver kriseteamet.

På Facebook-gruppen "Ansatte i Frikirken - tips & info" har mange stilt spørsmål om Regjeringens regler som gjelder fastmonterte seter, og om dette presiserer Frikirkens kriseteam følgende:

"Som fastmonterte seter regnes ikke kirkebenker eller sammenkoplete/frittstående stolrekker, selv om de er fastmontert i gulvet. Det betyr at i lokaler hvor det er benker, for eksempel kirker og idrettshaller, vil det kunne være maksimalt 50 personer og det må være minst 1 meter avstand mellom personene i setene i alle retninger".

Regnes stoler som er hektet fast i hverandre som fastmonterte seter?

"Nei, setene må være fastmonterte på en slik måte at publikum ikke kan hekte dem fra hverandre og flytte på dem for at de skal regnes som fastmonterte seter. Det betyr at i lokaler hvor det er stoler som er hektet fast i hverandre, vil det kunne være maksimalt 50 personer", opplyser Frikirkens kriseteam. 

Med bakgrunn i Regjeringens nye covid-19 forordning, gir de følgende presiseringer og enbefalinger til Frikirkens menigheter: 

Dette må følges i alle våre menigheter:
• Maks 50 deltakere på Gudstjeneste og andre arrangementer, fordi kirken ikke har fastmonterte stoler, jmfr regjeringens definisjon.
• Maks 20 deltakere på private sammenkomster som familieselskap, vennefester, julebord o.l. i leide/lånte lokaler.
• Oversikt over deltakere skal nå oppbevares i 14 dager.
• I tillegg minner vi om at lokale retningslinjer skal følges.

Våre anbefalinger:
• Nattverd, lystenning o.l. frarådes for å redusere bevegelse i rommet. Ofring bør skje med vipps e.l. Dette må likevel vurderes lokalt og ut fra den lokale smittesituasjonen.
• Myndighetene fraråder unødvendige innenlandsreiser. Vi ber derfor om at man vurderer grundig viktigheten av reiser/arrangementer før man gjennomfører dette.
• Vi oppfordres til å holde oss mest mulig hjemme. Derfor vil vi også be om at man reduserer antall arrangement i våre menigheter.
• Dersom det er mulig å digitalisere tilbudet for unge i menigheten anbefaler vi det. (Se tips til smittefrie samlinger på FriBU sine nettsider.) Om dette ikke er praktisk mulig, kan man gjennomføre samlingen dersom retningslinjene fra nasjonale og lokale myndigheter kan følges.

Arrangementer som likevel gjennomføres må følge smittevernveiledningen fra NKR, presiserer Frikirkens kriseteam.