unaddkonferansen-2021 (4022x2424)
Unåddkonferansen M28 fant sted i Credokirken i Bergen 22. - 23. oktober. (Foto: Geir Arne Johansen).

- Vi som misjonsfolk må svare på utfordringen

Frikirken var medarrangør da Unåddkonferansen M28 gikk av stabelen i Bergen sist helg, der målet var å løfte fokus på folkegrupper som enda ikke har hørt evangeliet.

Dette er tredje gang konferansen blir arrangert, og totalt 31 misjonsorganisasjoner stod i år som arrangører, det er 14 flere enn i fjor. 

Frikirken er med på å nå de unådde folkeslagene med evangeliet. I 2021 har Frikirken ti egne utsendinger; seks av dem i Japan og fire på flere steder i Midtøsten. 

På Unåddkonferansen stilte Frikirken med flere representanter, og misjonsleder Terje Bjørkås mener det er viktig å møte andre med samme fokus. 

- Vi lærer av hverandre, og det er inspirerende å se at stadig flere organisasjoner og kirker gir unådde høy prioritet. Det at vi er mange organisasjoner som står sammen om en slik konferanse, gir mer medieomtale og bidrar til at flere blir oppmerksomme på hvor viktig dette er, sier Bjørkås. 

- Hva kjennetegner misjonsarbeidet som er rettet mot de unådde?

- En av utfordringene er at majoriteten av de unådde bor i land med sterke restriksjoner på adgang, og med store begrensinger med hensyn til trosfrihet. Men den største utfordringen er skjevfordeling av ressurser. I global sammenheng sendes mindre enn én av tredve tverrkulturelle utsendinger til arbeid blant unådde. Eller sagt på en annen måte, mer enn 97 prosent av den globale misjonsinnsatsen går til arbeid blant folk som allerede har fått evangeliet.

Når mennesker gjennom TV-ruta 

En av talerene på konferansen var Rita El-Mounayer, direktør i den kristne TV-kanalen SAT-7, som kringkaster blant annet i Midtøsten og Nord-Afrika.

Fra scenen i Credokirken i Bergen fortalte hun om en oppvekst i Libanon preget av krig, og den voksende drømmen om å kunne gjøre en forskjell i menneskers og særlig barns liv, i Midtøsten. 

- Før jeg ble kristen som 14-15 åring, var jeg mye redd og usikker. Jeg var redd for døden, jeg har sett mennesker dø foran øyene mine. Jeg hatet krigen og all bombingen. Så gikk jeg til gudstjeneste og ble fortalt at når du blir en kristen, kommer alle spørsmålene dine til å bli besvart og livet blir på stell. Jeg har nå vært kristen i  om lag førti år og jeg har fortsatt mange ubesvarte spørsmål, sa El-Mounayer, og utdypet: 

- Å være en kristen betyr ikke at du sitter med alle svarene og lever et perfekt liv. Det betyr ikke at all frykt og usikkerhet blir borte. Du fortsetter å være den du er, men du vil vite at du ikke lenger er alene. Du har en ved din side, en som følger deg, som holder deg i hånda gjennom medgang og motgang. En som er din familie, din venn og din trygghet. Du vil kjenne det i dypet av hjertet ditt.

- Da jeg ble kristen ønsket jeg så veldig å gjøre en forskjell spesielt i barns liv, så jeg begynte å jobbe i radio. Senere startet jeg i SAT-7, TV-kanalen som jeg fortsatt jobber for i dag. Det er helt fantastisk å oppleve daglig at Gud bruker oss til å nå ut til mennesker som ikke har hørt evangeliet, fortalte Rita El-Mounayer. 

Sterk utfordring 

Frikirkens misjonsleder Terje Bjørkås føler seg både inspirert og utfordret etter Unåddkonferansen. 

- Hva tar du særlig med deg fra årets konferanse? 

- En radikal kallsforkynnelse, der behovet for at vi som kirker og misjonsbevegelser skifter fokus og øker vår innsats blant unådde folkegrupper. I tillegg en sterk utfordring til meg personlig om å bidra, både med tid og økonomiske ressurser. Og samtidig en utfordring til meg som misjonsleder om at jeg frimodig må løfte det fram for Frikirkens medlemmer; dersom vi som misjonsfolk ikke svarer på utfordringen vil mer enn 2 milliarder mennesker fortsatt leve og dø, uten håp om noen gang å få høre Jesu navn, sier Bjørkås.

Mozhgan Rad arbeider som innvandrerkonsulent i Oslo Storbymenighet, der hun tilbyr bibelundervisning med oversettelse til farsi. 

- Jeg kjenner på stor takknemlighet for at vi kan stå sammen i misjonsoppdraget, og for at jeg tilhører en menighet og et kirkesamfunn med stort fokus på unådde folkeslag. Vi har vår egen innvandrerkonsulent og vårt eget læringsnettverk i Frikirken, med mange gode verktøy, sier hun. 

- Det var sterkt å høre om kristne som blir forfulgt, men som blir enda sterkere i troen. Ja, det koster å følge Jesus. Det har jeg selv erfart i eget liv, men jeg ville ikke byttet det bort, sier Rad. 

Hennes kollega Borghild, som også jobber med innvandrere, er på konferansen for første gang. Historiene som blir fortalt gjør sterkt inntrykk. 

- Jeg har tatt med meg noen sitater fra helgen, sier hun, og gjengir: "Det første spørsmålet mange stiller seg er "Is it safe?". "No!" Are you willing to leave your safety?" "Persecution is the crown we put on our heads every day. Please don´t take it away from us".

- Vår tilværelse i Norge er som oftest ganske trygg. Med hvilken frimodighet inviterer vi folk til tjeneste eller til omvendelse, når det vi inviterer til innebærer tap av trygghet, mulig forfølgelse og et risikabelt liv? Hva ofrer jeg for evangeliet, i min hverdag? Hvordan kan jeg ha frimodighet til å be andre ofre så mye, når jeg ikke ofrer mer i eget liv? Vitner mitt liv om at det er Herren som er min trygghet, eller har jeg min trygghet i de ting, de jeg møter må være villige til å miste? Er disse samstemt, mitt liv og min lære? Dette var utfordrende spørsmål, som jeg tar med meg videre i tjenesten, sier Borghild. 

Unåddkonferansen har fått tittelen M28, etter misjonsbefalingen i Matteus 28: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende».

Historisk og globalt har Norge vært en av de største bidragsyterne til misjon, i forhold til folketallet. Misjonsstasjoner, sykehus, kampanjer og støtte til lokale prosjekter har ført til store vekkelser blant flere folkegrupper. Mye er oppnådd, men mye upløyd mark gjenstår. Fremdeles finnes det over 7000 unådde folkegrupper, med under to prosent kristne, opplyser arrangørkomiteen til Unåddkonferansen på sine nettsider.

- Som arrangører av M28 er vi glade for å se hvordan fokuset på unådde folkegrupper skaper fellesskap på tvers av organisasjons- og menighetsgrenser. Vi kan lære av hverandre og vi kan inspirere hverandre. Vi tror Gud kaller norske kristne til å bidra så evangeliet blir kjent blant alle folkegrupper, og vi ønsker å stå sammen i oppdraget inntil Jesus kommer tilbake, sier konferansekoordinator Glenn Tønnessen fra Troens Bevis, i en uttalelse på vegne av arrangørkomiteen.