c8abaf04eb0fac1d7f22637ed9bc110f.jpg

2022. I velsignelsens tjeneste.

Hva betyr det å være luthersk evangelisk frikirke i vår tid? Anne Nordvoll er en av de som bidrar til at vi tar inn over oss hva Martin Luther sier om våre liv. Dette er første av tre deler vi publiserer av teologen i Levanger.

Del 1: 2022. I velsignelsens tjeneste.

Vi som er ordinert i Frikirken må hele tiden spørre oss hva er den evangelisk lutherske lære? Og sist, men ikke minst, hva sier Guds Ord? Dette har vi forpliktet oss på, ved å si ja.

Da vår kirkefader Martin Luther oversatte Bibelen, gikk han en annen vei enn den katolske kirke. Han gikk ikke veien om den greske Septuaginta eller den latinske Vulgata. Han oversatte GT direkte fra den hebraiske TANAK, med vokaltegn i teksten, den såkalt massoretiske utgaven. Han valgte også å utelate deler av GT, som bare fantes i den greske oversettelsen, og ikke i den hebraiske teksten. Videre ville han oversette NT direkte fra de greske grunntekstene og ikke via den latinske Vulgata. Dette syns jeg er meget betryggende. Han gav det tyske folk, et felles skriftspråk og en bibel på deres eget morsmål, ikke på latin. Det var virkelig et godt anliggende. 

Når jeg leser Vigselsliturgien så starter den med ordene fra   1. Mos 1. 27. og ikke 26. Det stusser jeg på.

  1. Det står i den hebraiske bibel i 1 Mos 1. 26. «Gud sa; La Oss skape ha-adam, mennesker eller menneskeheten i vårt bilde. «Gud sa: La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss! «
  2. Videre står det i 1 Mos 27. Gud skapte hankjønn og hunkjønn. zackar og neqevah. Dette ha-adam, denne jordiske menneskespire, utgår fra hankjønn og hunkjønn. Det står ikke mann og kvinne; ish og isha. 
  3. « LA OSS LAGE» Hvem er disse oss? Jo, Gud skaper og den hellige ånd, som svevet over vannene. Og Johannes beskriver i sitt evangelium, at Jesus var i med i skapelsen, tidenes begynnelse; «Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til!» Joh1. 2-3
  4. Gud sa: La oss lage mennesker i vårt bilde. Og den første lille enhet eller sammensmelting av de to små celler, en kvinnelig og en mannlig, ble laget i bildet av ånd, sjel og legeme, av treenigheten og dette ble velsignet av Gud!
  5. Gud velsignet fruktbarheten og jeg leser Bibelens introduksjonssetning til alle mennesker slik: Du, lille menneskefrø, bestående av to bestanddeler, du er velsignet av Gud skaperen fra 1. øyeblikk i ditt liv! 

1978 - utgaven av Salme 22.11. sier det slik: Frå mors liv, er du min Gud! Den dagen eg vart født, vart eg kasta på deg

Gud velsignet fruktbarheten, og jeg tror ikke velsignelsen  var koblet til å få barn, slik det kan høres ut. Som fembarnsmor, ved siden av min barnløse søster kunne jeg ikke tenke slik.

 Så jeg leser Bibelens introduksjonssetning til alle mennesker slik: Hvert eneste menneskebarn, unnfanget i lykke og harmoni, unnfanget i overgrep og menneskeforakt, utenfor det opprinnelige morsliv, født utenfor ekteskapet, adoptivbarn og fosterbarn, donorbarn som ikke kjenner sitt opphav, alle de som er rangert høyt eller lavt, etter rase eller legning, etter rikdom eller fattigdom; - menneskebarn, du ble velsignet fra første øyeblikk i ditt liv. 

Hvor mye tid har ikke kirken fortalt om at det er ikke alle som kommer inn under velsignelsens milde vesen; de med fysiske og psykiske handikap, de utstøtte på grunn av rase og hudfarge, jøde eller sigøyner? Kirken har ofte vært meget tydelig i sin fordømmelse av folk, og disse har opplevd mer forbannelse enn velsignelse over sine liv. 

Hvem sørget for at det å være født utenfor ekteskapet fortsatt er skambelagt, etter at konge og kirkens folk skrev ned loven på 1600-tallet, om «uekte barn», der straffen var kirkelig botsgang, pengebøter, og tvangsflytning, som flere erfarte. Fram til 1842 kunne det også medføre dødsstraff. Vi kan nesten ikke tro det er sant! Og det var Kirka som satte opp gapestokkene, på kirkebakken! I disse dager er det 50 år siden det ikke lenger er straffbart å være homofil i Norge.

Min sørafrikanske venninne sa i -93, etter at apartheid skulle opphøre i hjemlandet hennes; hun trodde hun ville trenge mange tiår, før hun kunne se på en farget person som likeverdig.  Hver søndag i hennes oppvekst, i hennes menighet, hadde det blitt forkynt at de verdifulle hadde hvit hud! - Skulle likt og sett på trykk disse prekenene! -Hvordan fikk de dette til å stemme med Guds Ord?

Når vi reflekterer over «dette oss», la oss skape i vårt bilde, denne unike enhet, ånd sjel og legeme. - Hvordan har vi som kirke og samfunn, skole og helsestell, lagt til rette for at vi kan stå oppreist i vissheten om at vi er fullverdige som ulike mennesker, bestående av ånd, sjel og legeme? Hvordan reflekteres dette i våre prekener, at alle disse sidene ved deg som menneske, reflekterer den treenige Gud som laget oss og velsignet oss fra første øyeblikk!

Frikirka store oppgave må alltid være velsignelsen tjeneste.

 

Anne Nordvoll

Levanger