kollektiv-utmeldelse
Etter synodens vedtak på synodemøtet i juni, er det nå mulig for menigheter å melde seg ut av kirkesamfunnet. (Foto: Geir Arne Johansen).

Åpnet for kollektiv utmeldelse

Til nå har ikke en menighet kunne meldt seg ut kollektivt. Det er nå mulig, men under svært strenge vilkår.

Sakspapirene kan leses i sin helhet her

Fra debatten:

Jan Ståle Grøtteland, Flekkefjord, mente at flere saker til synoden kan se ut som de er med å bidra til polarisering. – Det ønsker ikke jeg, så jeg vil ikke gi rom til kollektiv utmeldelse, sa han.

Håvard Fosså, Sandnes, mente at det er viktig at ikke en sterk leder skal kunne kuppe menighetsmedlemmene og få ut menigheten fra Frikirken. Han ville derfor at det skal være et stort flertall som avgjør. 

Siv Ottesen, Klepp, sa at forslaget til vedtak skapte uro i Klepp under menighetsbehandlingen. Dersom utmelding hadde blitt vedtatt to ganger med 2/3 flertall, ville 32 stemmer være nok til å melde ut menigheten fra Frikirken. Og de 16 som ville sittet igjen, var kanskje de som hadde vært medlemmer i alle år og som har bygget opp menigheten. 

Lise Sagdahl, Trondheim, advarte også mot dette. – Det er først når 99 prosent av medlemmene vil ut, da først bør man kunne det. Derfor støtter jeg forslaget fra styret om 4/5 flertall i andregangsbehandling. Ikke start på ulike forsøk på utmelding nå i kirke-Norge, advarte hun. 

Jarle Skullerud og synodestyret ønsket å opprettholde sitt forslag til vedtak, for alltid å ta hensyn til mindretallet som ønsker å være igjen i en menighet. ¾ ved første behandling og 4/5 flertall i andre gangs behandling. Skullerud mente at dette kun skal være en ordning der man har det store flertallet bak seg i menigheten. Han gikk altså lengre enn komiteens opprinnelige forslag. Dette forslaget fra synodestyret fikk 90 stemmer, og dermed flertall. Dette kom da inn i forslaget, som endte med å bli vedtatt:

«1. Et kvalifisert flertall (2/3) i eldsterådet må anbefale utmeldelse for menighetsmøtet.
2. Saksdokument til menighetsmøtet forberedes i samarbeid med tilsynsmannen.
3. Menighetsmøtet må stemme for utmeldelse på 2 påfølgende menighetsmøter med minst 3 måneders mellomrom.
4. Første møte krever 3/4 flertall for utmeldelse for at andre menighetsmøte kan avholdes.
5. Andre menighetsmøte kan avholdes dersom punkt 3 oppfylles, og her kreves det 4/5 flertall for at utmeldelse kan skje.
6. For å være stemmeberettiget på menighetsmøtene må man ha vært medlem med stemmerett før saken ble fremmet til første menighetsmøte.
7. Medlemmer som ønsker å bli stående i Frikirken, skal tilbys overflytting til nærmeste frikirkemenighet, eller til den menighet de ønsker.
8. En menighet kan ikke melde seg ut av Frikirken så lenge de skylder penger til kirkesamfunnet. Dette gjelder menighetsbidrag til kirkesamfunnet de tre siste årene eller annen gjeld utover dette.
9. Alle løfter om støtte til prosjekter bortfaller fra samme dato som menigheten melder seg ut. (Punkt 9 forutsetter at Reglement for assosiert tilknytning åpner for det)

10. Menigheter som ønsker å melde seg ut kan søke om assosiert medlemskap i en overgangsperiode.»