mali-01
Frikirkens partnere jobber i leirer som er satt opp av flyktninger som verken er registrert av Maliske myndigheter eller bistandsorganisasjoner, og dermed ikke får hjelp av noen. (Foto: Gerard Best).

Årets julegave går til Mali

I årets julegaveaksjon samler Frikirken inn penger til internt fordrevne i Mali.

I Mali arbeider Frikirken blant det muslimske fulanifolket. Vi har for tiden ingen norske utsendinger der, men bidrar med lønnsmidler til utsendinger fra våre afrikanske partnere i Mission Evangelique au Mali (MELM).

- I årets aksjon samler vi inn penger så vi kan hjelpe mennesker som bor i leire med veldig dårlige kår, sier bistandskonsulent ved Frikirkens hovedkontor, Ingjerd Grimstad Bandak til Budbæreren.

Tusener på flukt

Det lever 1,5 – 2 millioner fulanier i Mali, et folk med en lang og stolt historie som i all hovedsak lever som nomader. Landet er i en svært ustabil politisk situasjon, og de siste årene har politisk og sosial uro økt. Dette toppet seg sommeren 2020 med angrep på sivile. Presidenten ble kastet og tusenvis ble drevet på flukt internt i Mali, inkludert fulaniere.

- Noen leire har hjelp fra Maliske myndigheter, men Frikirkens partnere jobber stort sett i leirer som er satt opp av flyktninger som verken er registrert av Maliske myndigheter eller bistandsorganisasjoner, og dermed ikke får hjelp av noen, forteller Grimstad Bandak.

Stor nød 

Flyktningene mangler passende hus, nok mat, rent vann og helsehjelp. På sensommeren kom det masse regn og store flommer som gjorde situasjonen nesten ulevelig for mange.

- De som bodde i uferdige boliger fikk ikke ly, og alle eiendeler ble også våte. Vi kan bare tenke oss hvor utfordrende dette er over tid. I tillegg har de fleste barna ikke tilgang til skole, men vår partner hjelper de som har tilgang til skole med å betale skolepenger og med skolemateriell som notatbøker og lignende, sier Grimstad Bandak. 

Julegaveaksjonen er blitt en fast årlig tradisjon i Frikirken, og i fjor kom det inn over 260.000 kroner til arbeidet som Frikirkens utsendinger driver blant hjemløse i Nagoya, Japan.