penger-illustrasjonsfoto
Satsene for inneværende år beholdes for menighetenes bidrag til fellesarbeidet i 2021. (Illustrasjonsfoto: Unsplash).

Beholder satser for menighetstilskudd

For menighetenes bidrag til fellesarbeidet i 2021, har synodestyret vedtatt å beholde satsene for inneværende år.

Synodestyret har fastsatt 2021-satsene for menighetenes bidrag til fellesarbeidet (menighetstilskudd), menighetenes bidrag til felles misjonsarbeid (misjonsgave) og tilskudd til presbyteriene/tilsynsmannsordningen.

Synodestyret vedtok å beholde satsene for inneværende år, grunnet økonomisk usikkerhet i menighetene i en periode med reduserte inntekter for mange.

Satsene for menighetenes bidrag til fellesarbeidet og presbyteriene i 2021 blir da som følger:

Menighetstilskuddet utgjør kr 1.280,- pr. medlem med stemmerett (samme sats som i 2020), misjonsgaven kr 1.120,- pr. medlem med stemmerett (samme sats som i 2019 og 2020) og tilskudd til presbyteriene/tilsynsmannsordningen kr 320,- pr. medlem med stemmerett (samme sats som i 2020).