kirke
Menighetene oppfordres til å planlegge julaftens gudstjenester tidlig. (Foto: Budbæreren arkiv).

Ber menighetene planlegge julaften

Menighetsteamet ved Frikirkens hovedkontor oppfordrer menighetene til allerede nå å tenke på hvordan gudstjenestene på julaften kan gjennomføres, med tanke på begrensningene som følge av koronapandemien.

"Tenk gjennom følgende: Kan dere ha flere gudstjenester på julaften? Streame gudstjenesten? Eller bruke et annet, større lokale?". 

I Menighetsposten for oktober som er sendt ut til alle menigheter, anbefaler menighetsteamet menighetene å unngå for tidlige påmeldinger for ikke å ekskludere folk, og oppfordrer de det gjelder til å dele gode tips med hverandre på Facebook-gruppa for ansatte i Frikirken. 

Menighetsteamet ved Frikirkens hovedkontor arbeider med medarbeiderutvikling, kompetansebygging og oppfølging av ansatte og frivillige i Frikirken. Teamet bistår også i menighetsplanting og menighetsutvikling, i samhandling med tilsynsorganene.