pfu

budbareren.no har brutt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg (PFU) kom i dag fram til at budbareren.no har brutt god presseskikk i henhold til Vær Varsomplakaten punkt 2.2. Klager fikk imidlertid ikke medhold i at Budbæreren har brutt VVP 4.15 om tilsvarsretten, da Budbæreren avviste å publisere et tilsvar fra klager.

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Budbæreren publiserte i januar 2022 et innlegg der nestleder i Den Evangelisk Lutherske Frikirke (Frikirken) omtalte Frikirkens samlivsteologi. Kristelig Pressekontor (KPK) fulgte opp dette og skrev en artikkel om at Frikirkens nestleder «utfordrer samlivssynet» og «setter vervet sitt inn på at kirkesamfunnet endrer sitt syn på likekjønnet samliv». Både omtalte nestleder og Budbærerens redaktør, som også er kommunikasjonsleder i Frikirken, reagerte på KPKs fremstilling og ba KPK-redaksjonen korrigere. Da KPK avviste dette, gikk omtalte nestleder ut i et nytt innlegg i Budbæreren og presiserte at hun ikke «setter sin stilling inn på at kirkesamfunnet endrer det nåværende synet på samliv mellom to av samme kjønn».

Klager er journalisten som skrev artikkelen i KPK. Han mener ansvarlig redaktør i Budbæreren har opptrådt uakseptabelt og utøvd press på redaksjonen for å få endret KPKs artikkel om nestlederens ytringer. Klager mener redaktøren har handlet i strid med punktene 2.1 og 2.2 i Vær Varsom-plakaten (VVP), om redaksjonell uavhengighet, integritet og troverdighet. Klager viser også til at redaktøren har en dobbeltrolle, idet redaktøren også er kommunikasjonsleder i Frikirken. For øvrig mener klager at Budbæreren har brutt VVP 4.15 om tilsvarsretten, da Budbæreren avviste å publisere et tilsvar fra klager.

Budbæreren avviser at klagers tilsvarsrett ble utløst, da verken klager eller KPK ble angrepet i den publiserte presiseringen. Når det gjelder anførslene knyttet til redaktørrollen, viser redaktøren til interne diskusjoner, og at det er vedtatt at Frikirken skal ha et redaktørstyrt medium, og at roller og prinsipper er klargjort fra 1. februar. Hun opplyser at hun siden januar 2021 har hatt et muntlig mandat til å være redaktør for mediet, i påvente av at det skal opprettes et nytt magasin og nettsted med en uavhengig redaktør. Når det gjelder kontakten med KPK for å be om endring av ingressen, viser redaktøren til VVP 4.4 og at det er normalt at kilder tar kontakt for å be om endring av hvordan de er gjengitt.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) viser til VVP 2.1, om at ansvarlig redaktør har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold, og avgjør med endelig virkning spørsmål om redaksjonelt innhold. Det betyr at redaktøren bestemmer både hva som skal og ikke skal publiseres, og at ulike redaktører kan prioritere forskjellig fra sak til sak. Av redaktør- ansvaret følger også retten til å avvise innlegg.

Når det gjelder tilsvarsretten, VVP 4.15, er det kun i de tilfeller man er konkret angrepet og kritisert at man har rett på å få komme til orde for å ta til motmæle. Slik utvalget ser det, måtte Frikirkens nestleder kunne ytre at hun mener seg tillagt en mening hun ikke har, uten at det anses som et angrep på klager og KPK. Budbæreren måtte derfor kunne avvise klagers innlegg, uten at det innebærer noe presseetisk overtramp. For øvrig minner PFU om at journalister og redaktører må akseptere mer i pressen enn andre, siden de har store muligheter for å ta til motmæle i eget medium.

Derimot forstår PFU at klager reagerer på den dobbeltrolle Budbærerens redaktør har, gjennom at hun samtidig er kommunikasjonsleder i Frikirken. Når redaktøren/ kommunikasjonslederen henvender seg til KPK, så skjer det på vegne av Frikirken og den omtalte nestlederen.

I henhold til VVP 2.2 skal redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider verne om egen uavhengighet, integritet og troverdighet, og unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter. Etter PFUs mening er det å være kommunikasjonsleder for egen utgiver ikke forenlig med samtidig å være redaktør. Utvalget merker seg at redaktøren opplyser at det fra 1. februar i år er ryddet opp internt, og at det er vedtatt at Frikirken skal ha et redaktørstyrt medium. Det er imidlertid ikke tilstrekkelig når det ikke også er ryddet opp i redaktørens dobbeltrolle.

Budbæreren har brutt god presseskikk på punkt 2.2 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 24. mai 2022

Anne Weider Aasen,
Ellen Ophaug, Stein Bjøntegård, Ådne Lunde, Ingrid Rosendorf Joys, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes