input-samtaleboks (1067x660)
Samtaleboksen Input inneholder ulike temaer inndelt i alderskategorier for barn og voksne. (Foto: FriBU).

Input til den gode samtalen

«Input» er en samtaleboks for hele familien med spørsmål og utfordringer, som skal gjøre det enkelt og morsomt å dele tro på hjemmebane.

- Input er et unikt verktøy som setter i gang de gode samtalene. Samtaleboksen inneholder cirka 800 spørsmål og utfordringer, og den passer for familier med barn fra 6-19 år, sier ideskaper og prosjektleder for Input i FriBU Ingrid Halvorsen Heskje. Ifølge Heskje startet tanken om at denne samtaleboksen kunne hjelpe foreldre som opplever at det er vanskelig å få til viktige samtaler og ikke minst få hjelp til å snakke med barna om tro.

- Vi startet arbeidet med dette for flere år siden, og har i samarbeid med Awana utviklet samtaleboksen Input som FriBU lansert i juni. Samtalekortene tar for seg ulike temaer og problemstillinger som familien kan snakke om, mens aktivitetskortene utfordrer til å løse en felles oppgave. Temaene for samtale spenner fra bibel og bønn til nettvett, mens en aktivitet kan være å løse en gåte, forteller Heskje. Andre samtaletemaer er kjærlighetsspråk, høytider og markeringer. De ulike kategoriene er tilpasset og delt inn i aldersgruppene 5-9, 10-13 og 14-19 år. I tillegg inneholder boksen bønnekort, som presenterer ett konkret bønneemne per kort.

- La den stå fremme

Heskje anbefaler at familier som vil prøve boksen har den lett tilgjengelig. - La den stå fremme på stuebordet eller kjøkkenbordet, da er det lettere å integrere den som en naturlig del av hverdagslivet. Boksen i seg selv er veldig fin å se på, og er laget med en fin design nettopp for at den skal være naturlig å ha fremme, sier hun. I tillegg til samtaletemaer for barn og unge, har boksen en egen kategori som er ment for foreldre.

- Tanken er at når barn og tenåringer synes det er nok snakk og skal videre på sine ting, så kan «foreldrerommet» med sine 100 spørsmål tas i bruk. Der kan man få hjelp til viktige spørsmål, som kan styrke ekteskapet eller foreldrerollen. Hvordan en tar vare på ekteskapet og hvordan uttrykke hva en setter pris på hos hverandre.

- Hvordan har dere kommet frem til kategorier og spørsmål?

- Etter å ha laget B-tween spillet og Teen-spillet, så var jo spørsmålskonseptet for å få til gode samtaler ganske kjent. Vi tenkte på hva det kan være bra for en familie med for eksempel tre barn å få spørsmål om. Ut ifra det perspektivet ble spørsmålskategoriene delt naturlig opp innen aldersgruppene i Input. Bibel og bønn er med som tema, for vi vil hjelpe familier med å inkludere det som en naturlig del av samtalen. Kjærlighetsspråk er tematisert fordi vi trenger å lære mer om hvordan vi kan bli flinkere til å utrykke på forskjellige måter at vi er glad i hverandre. På samme måte er foreldrerommet med, fordi det er viktig at foreldre snakker sammen og styrker ekteskapet. Nettvett er også et tema, fordi vi lever i en verden omgitt av teknologi. Aktivitetskortene er tenkt litt som en pause, eller et hvileskjær. Når barna kanskje går leie, så kan vi trekke et aktivitetskort og få en oppgave som handler om å gjøre noe helt annet.

Viktig ressurs for troslivet

- Jeg har ikke fått prøvd det ut på min egen familie enda, siden jeg selv bare har store barn. Men de får boksen til jul, ikke si noe til dem, ler Heskje. Hun forteller at tilbakemeldingene fra familier som har små barn har vært kjempegode.

- Linda Kvavik med fire barn forteller oss i FriBU at diskusjonen går rundt bordet hjemme hos dem. Og barna er like aktive som foreldrene. De har brukt boksen daglig siden de kjøpte den i juni. Noen ganger samler de hele familien, mens andre ganger har de samling med bare 12-åringen eller 5-åringen. Ifølge Linda og Olav Kvavik er boksen blitt en viktig ressurs for troslivet i familien deres. Og for oss i FriBU er det kjempegøy og få høre, sier Heskje.

- Egner Input  seg for andre arenaer enn hjemmet?

- Input tenker jeg er laget først og fremst for hjemmet og for familien. Jeg vil sterkt anbefale å bruke B-tween spillet som er laget for 10-13 åringer i tweens-klubber i kirken. Dette er laget litt på samme måte som Input. Det samme gjelder Teens-spillet, som har over 300 spørsmål laget til aldersgruppen 14-19 år og er tenkt i konfirmantgrupper og ungdomsarbeid. Disse kan også bestilles på FriBU sin nettside, opplyser Heskje.

Thea Frøystad er FriBUs nettverksleder på Nordvestlandet, og hun synes det har vært befriende å ta samtaleboksen i bruk.

- Jeg og sønnen min Linus hadde en lengre økt med ulike kort en dag. Det var helt fantastisk befriende å få tatt opp flere emner som vi begge har hatt behov for å lufte, spesielt når vi har en brutt familiesituasjon som det ikke er så lett å ta initiativ til å prate om, sier hun. Frøystad opplever at det er lett å snakke med barna sine om det aller meste, men opplever at boksen er med på å skape en trygg arena.

- Det kan være lett å gå i forsvar eller å bli mistenksom når man kommer i en uventet diskusjon. Dette samtalespillet gjør det lett å skape en trygg og god arena for alle slags samtaler. Noen lengre og noen kortere, alt etter hvordan dagen ser ut.