CroppedImage

-Er ytringsfriheten truet?

-Vi er et kirkesamfunn med behov for inspirasjon, informasjon, omforent forståelse for retning og  endringer. Vi har mange saker der felleskapet (inkludert vår valgte ledelse) trenger informasjon og innspill fra hverandre, det som kan skape forankring for mål, strategier og planer. Det må være legitimt for en kirkeledelse å ønske å bruke ressurser til formidling av dette, eller er forankring uønsket, spør Heidi Aarmo Lund.

Papiravisen Budbæreren hadde et synkende abonnementstall. Antall distribuerte kopier ble lenge «holdt opp» av at gratisaviser ble sendt til institusjoner og kontorer. Frikirkens hovedkontor har ikke en stor informasjonsavdeling. De siste årene har det i praksis vært 1-2 personer som har hatt sitt daglig arbeid dedikert informasjonsarbeid.

Vi er et kirkesamfunn med behov for inspirasjon, informasjon, omforent forståelse for retning og  endringer. Vi har mange saker der felleskapet (inkludert vår valgte ledelse) trenger informasjon og innspill fra hverandre, det som kan skape forankring for mål, strategier og planer. Det må være legitimt for en kirkeledelse å ønske å bruke ressurser til formidling av dette, eller er forankring uønsket?

Synodemøtet i juni vedtok at Frikirken skal få et nytt papirmagasin. (Jeg håper alle som framsnakket dette tiltaket både kommer til å kjøpe abonnement selv pluss verve flere abonnenter.) Så er noen engstelige for at det nye magasinet skal kneble meningsutveksling i kirkesamfunnet.

Jeg synes det er pussig å lese i lørdagsutgaven av Vårt Land hvordan Per Eriksen og Anne K. Wiecek får prioritering av informasjonsressurser til å være en trussel mot ytringsfriheten? Før Wiecek har gitt ut første utgave av magasinet, vil redaktøren altså skape et inntrykk av at dette fort blir ledelsespropaganda?

Heidi Aarmo Lund,

Tromsø

 

(Red merk. Redaksjonen henviser til saken som er publisert om dette her, med intervju med Eriksen og Bjørgsvik Wiecek -> budbareren.no )