ba8d5d34-566f-4e4f-926c-f9034a46cba4
Illustrasjonsfoto fra lanseringen av VEIEN, 2022.

Formål for Frikirkens magasin VEIEN

Synodestyret vedtok formål for Frikirkens magasin, VEIEN, på sitt møte i april 2023.

VEIEN er et redaktørstyrt medium, medlem av Fagpressen og eid av Frikirken.

"Formålet for magasinet VEIEN   

  Magasinet eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke.  

(Eier= Synoden er Frikirkens øverste demokratiske organ, hvor lokalmenighetene er representert med sine valgte delegater). 

VEIEN skal styrke Frikirkeidentiteten. Gjennom dybdeartikler, kronikker og ulike spalter skal magasinet belyse hvem vi er, hvor vi kommer fra og hvor vi skal.   

* Magasinet VEIEN publiserer journalistikk under ansvar av en uavhengig redaktør, og skal derved oppfylle oppdraget gitt av Synoden i 2021.

I praksis betyr dette at magasinet VEIEN følger Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Det er bare den uavhengige redaktøren som avgjør hva som skal publiseres i magasinet og i nettutgaven, jfr. VVP punkt 2.

* Magasinet VEIEN er forankret i eiers formål.

VEIEN skal journalistisk sett belyse ulike sider ved vedtak gjort av synoden og hvordan dette kommer til uttrykk lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  

* VEIEN skal inspirere og utfordre gjennom å dele historier fra misjon- og menighetsliv, og vise fram enkeltpersoners hverdag i troslivet. 

* VEIEN skal speile bredden og mangfoldet i Frikirken. 

  * VEIEN ønsker å bevege Frikirkens debattkultur i retning av dialogkultur. 

* Magasinet VEIEN har et uavhengig redaksjonsråd som har en rådgivende funksjon overfor redaktøren. Redaktøren utpeker ett av medlemmene som skal ha mediekompetanse. Medlemmene utpekes for to år om gangen.

* Magasinets stil og tone skal være oppbyggelig og utfordrende. Grafisk design og innhold skal alltid ha «prototypen» på 35 år for øyet. "