taiwan-hovedbilde
Signerte eksemplarer av samarbeidsavtalen mellom Frikirkene i Norge og på Taiwan vises frem av synodestyret på Taiwan og gjester fra Norge. Synodeleder, pastor Liu, står ved siden av Tone Moseid og Øystein Samnøen.

Fornyet samarbeidsavtale med Frikirken på Taiwan

Synodestyremedlemmene Øystein Samnøen og Tone Moseid representerte Frikirken i Norge da samarbeidsavtalen med den Lutherske Frikirken på Taiwan ble fornyet i byen Dungshi. Alle de åtte menighetene i den Evangelisk Lutherske Frikirke på Taiwan var representert, og synodeledelsen hadde bestemt at kollekten skulle fordeles mellom Frikirkens misjonsarbeid og foreningen Silkeveien.

VEIEN er et redaktørstyrt medium, medlem av Fagpressen og eid av Frikirken. For orden skyld gjør vi oppmerksom på at artikkelen ikke er redaksjonell, men bidrag fra Nora Gimse, pastor i Porsgrunn Frikirke og tidligere utsending til Taiwan, og av Øystein Samnøen, medlem av Frikirkens synodestyre.

Den første samarbeidsavtalen etter at Frikirkens misjonstid på øya gikk over i en ny fase, ble inngått i 2004. Den ble sist fornyet da en delegasjon fra Frikirken på Taiwan besøkte Norge i 2016. I forbindelse med fornyelsen av samarbeidsavtalen nå, arrangerte den Taiwanske synoden festgudstjeneste søndag 12. mars. Synoden hadde leid en idrettshall for å få plass til gudstjenestedeltakerne. Alle de åtte menighetene i synoden var representert, og et kirkekor med urbefolkning fra en av menighetene var blant bidragsyterne. Den lokale frikirken har også to menigheter med stor andel Hakka-folk. Det anslås at bare 0,4% av Hakka-befolkningen på øya er kristne.

Selve avtaleinngåelsen skjedde ved en høytidelig seremoni i Frikirken i Dungshi, mellom Øystein Samnøen og Tone Moseid fra det norske synodestyret og det taiwanske synodestyret ledet av pastor Liu Xien Rui. 

Avtalen sier at de Evangelisk Lutherske Frikirkene i Norge og på Taiwan står sammen som søsterkirker, og vil støtte hverandre gjennom bønn, informasjon og undervisning. De to kirkesamfunnene vil også støtte hverandres misjonsarbeid og oppmuntre menigheter i begge kirker til å opprette søsterrelasjoner med hverandre. 

Menigheter på Taiwan samlet inn misjonsgave til Frikirken

I forbindelse med at samarbeidsavtalen mellom Frikirken i Norge og Taiwan ble fornyet, ble det arrangert festgudstjeneste i byen Dungshi på Taiwan. Alle de åtte menighetene i den Evangelisk Lutherske Frikirke på Taiwan var representert, og synodeledelsen hadde bestemt at kollekten skulle fordeles mellom Frikirkens misjonsarbeid og foreningen Silkeveien, som støtter evangelisk arbeid i Kina og Taiwan. Det er inspirerende å få en slik konkretisering av søster-relasjonen.

Dette gjorde inntrykk på Tone Moseid: –Det var en flott opplevelse å se alle menighetene komme sammen til festgudstjenesten. Selv om alt foregikk på kinesisk og jeg ikke kunne forstå et eneste ord, var det et tydelig nærvær av Guds Ånd og jeg følte meg hjemme og inkludert. Varmen, rausheten og gleden som preger de kristne jeg møtte på Taiwan har gjort et sterkt og varig inntrykk på meg.

Pastor Nora Margaret Gimse holdt preken på flytende kinesisk under gudstjenesten, og tidligere frikirke-misjonær Johan Tidemann Johansen hadde med seg et håndlaget eikekors fra Norge i gave til en av synodens kirker. Synodeleder Liu hadde nemlig ønsket seg et kors til fondveggen i den nylig gjenreiste kirken i Heping. På bestilling laget så Tormod Boklund, tidligere eldste i Porsgrunn Frikirke, et kors av materialer han hadde liggende fra da Frikirken i Porsgrunn ble ombygd.

Nytt gjestehus på Taiwan

Delegasjonen fra Frikirken, samt samt Per Reidar og Ingeborg Karine Haugenes fra Guds Menighet på Vegårshei ble de første besøkende i gjestehuset i Dungshi, Taiwan. Gjestehuset representerer en utvidelse av den Evangelisk Lutherske Frikirken på Taiwan sin diakonale satsing.

–Det nye gjestehuset vil gjøre det mye enklere å ta imot besøkende, deriblant gjester fra Norge, forteller Nora Margaret Gimse, pastor i Porsgrunn frikirke og daglig leder i Silkeveien.

Både Nora Margaret og faren Johan Tideman Johansen har lang fartstid som misjonærer på Taiwan i regi av Frikirken. Etter at hun begynte som pastor i Norge, har hun tatt med seg både ungdomsgrupper fra norske frikirker og andre støttepartnere for å besøke kirken i Taizhung fylke. Den Evangelisk Lutherske Frikirke på Taiwan og deres regionale eldrearbeid er frukter av mange års innsats av norsk misjon fra 1960-tallet og frem til i dag. Eldrearbeidet har fått stor oppmerksomhet og anerkjennelse fra Taiwanske myndigheter.

Gjestehuset er innredet med møbler og inventar fra IKEA, og har fire soverom med bad, felles stue og kjøkken, samt et allrom for ungdommer.

–Dette er første gang vi har kunnet reise til Taiwan etter pandemien, forteller Nora Margaret Gimse. –Å treffe våre venner og samarbeidspartnere her, og i tillegg finne ut at de har etablert et nytt gjestehus, er en stor glede. Relasjonen mellom oss på Taiwan og i Norge betyr veldig mye. Gjestehuset er en invitasjon til besøkende fra Norge, erfarer hun.