kamilla-havard
Leder ved Tønsberg Bibelskole Kamilla Normandbo og FriBU-leder Håvard Haugland. (Foto: Privat/Geir Arne Johansen).

FriBU tilbyr internship ved Tønsberg Bibelskole

I samarbeid med FriBU har Tønsberg Bibelskole utviklet et internship, der elevene får dekket hele skoleåret av FriBU samtidig som de gis mulighet til å jobbe i organisasjonen, tett koblet på Frikirkens ledere.

Gjennom internship får elevene innføring i alle Bibelens bøker, praktisk-teologisk undervisning tett knyttet til praksisfeltet i FriBU og ukentlige mentorsamtaler.

- Dette er en unik mulighet for ungdommene våre til å få dekket utgiftene knyttet til bibelskoleåret og samtidig være med å tjenestegjøre i FriBU og Frikirken, sier daglig leder i FriBU Håvard Haugland.

Han håper at FriBU i første omgang vil rekruttere fem kandidater til programmet.

Tett oppfølging 

- Vi tenker det er fint med et lite team, slik at det er mulig å følge elevene skikkelig opp. Samtidig tenker vi det er viktig å være en gjeng. Det er et mål i seg selv å være en del av et fellesskap og kunne planlegge løpet sammen med andre, sier Haugland.

Han oppfordrer ungdomspastorer rundt om i menighetene til å informere om tilbudet. Kriteriene for å søke er at kandidatene er fylt 18 år og ønsker å jobbe med barn og ungdom.

- I FriBU får du lære av ledere som brenner for barn og unge. Har du et hjerte for barn, ungdom eller unge voksne? Da ønsker FriBU å investere i deg og gi deg muligheten til å vokse som leder. Du får være med på teamturer til mange menigheter og du får være del av et spennende nasjonalt team, oppfordrer FriBU-lederen. 

Det nye studietilbudet innebærer ifølge leder av Tønsberg Bibelskole, Kamilla Normandbo, at elevene i tillegg til undervisning får to dager i uken med internship i en valgt menighet/kristen organisasjon.

Kombinerer undervisning og praksis 

- Du kan velge internship med fokus på ledelse, lovsang, grafisk design, forkynnelse, kreativitet, bibelundervisning, bønn eller misjon. De aller fleste kirker har et ungdomsarbeid, og dette studiet gir en utrolig spennende mulighet for å se bredden, å treffe hverandre, og se hva Gud holder på med andre steder, sier hun.

- Vi tror at lederutvikling og læring skjer best i kombinasjonen av undervisning og praksis, og her får du privilegiet av å følge, og få veiledning fra, en leder på det området som du ønsker å vokse i, sier Normandbo.

Aktuelle kandidater til internship-programmet blir kalt inn til intervju med FriBU-lederen og Tønsberg Bibelskole. FriBU dekker skoleavgiften på 15 000 kroner, samt reiser og arrangementer i regi av FriBU.

I tillegg til FriBU tilbyr Tønsberg Bibelskole internship gjennom samarbeidspartnerne Get Focused, Åpne Dører, Skjærgårds, Laget Vestfold og Tønsberg Frikirke.