kristiansand-folkehogskole
Kristiansand folkehøgskole ligger idyllisk til i den sørlandske skjærgården, og driftes om sommeren som Kristiansand Feriesenter. (Foto: Kristiansand fhs).

Frikirken tar over Kristiansand folkehøgskole

Synodestyret har vedtatt at Frikirken blir ny eier av Kristiansand folkehøgskole fra 1. oktober. Selve overtakelsesavtalen skal behandles på synodestyremøtet i juni.

– Allerede da skolen startet opp var det et ønske om at Frikirken skulle være eier. På det tidspunktet var verken synoden eller presbyteriet klar for et eierskap, men over tid har dette modnet frem. Etter at målplanen ble vedtatt i 2017, har synodestyret utredet ulike samarbeids- og eierløsninger på skolesiden. Heldigvis tok Rolf Solås og Jan Gossner ansvar den gang Kristiansand folkehøgskole ble startet, og har siden vært eiere, nettopp med tanke på at Frikirken kanskje kan ta over en gang. Skolens verdidokumenter bygger allerede på Frikirkens, så det blir ingen endring i grunnlaget for skolen, sier synodeleder Jarle Skullerud.

Hva innebærer overtakelsen, og hvilken betydning vil dette ha for Frikirken?

– Synodestyret har i forståelse med presbyteriestyret kommet til at eierskapet blir ligge i synoden. Vi arbeider derfor nå med en overtakelseskontrakt, og planlegger å overta eierskapet 1. oktober. Rune Tobiassen og Unni Westli er gått inn i skolestyret fra i vår, for å sikre en best mulig overgang for alle parter. Rune og undertegnede møtte de ansatte på skolen i midten av mai. Det er viktig for oss at de ansatte føler seg trygge og ivaretatt ved virksomhetsoverdragelsen. Det ble et godt og konstruktivt møte, og vi ser frem til det videre samarbeidet. 

Med den nylig inngåtte samarbeidsavtalen med GUS, og nå overtakelsen av Kristiansand folkehøgskole, gjør Frikirken en tydelig satsning på skolesiden. Hva er ønsket og intensjonen med skolesatsingen?

– Synodestyret innser at manglende rekruttering til lederposisjoner og stillinger, delvis kan skyldes at vi ikke har satset nok på skolesiden. I tillegg blir det vanskeligere å drive ulike typer private skoler i dag, og Frikirken bør derfor bidra aktivt på eiersiden og som aktiv samarbeidspartner i noen av de gode skolene som allerede drives. Vi trenger å bli dyktigere skoleeiere, og synodestyret ønsker å øke bevisstheten rundt våre skoler. Stavern folkehøyskole har gått foran i mange år, og de driver veldig godt. Likevel sliter vi med å rekruttere elever fra våre menigheter. Nå ønsker vi å løfte alle våre skoler og samarbeidsskoler opp i vår bevissthet, og vi vil arbeide for bedre kontakt mellom skole og menighet. Vi tror at dette kan bli til gjensidig glede. La meg også til slutt nevne den kompetansen som finnes blant ansatte på våre skoler. Dette er kompetanse kirkesamfunnet trenger, og som vil kunne berike oss fremover, sier Skullerud. 

– Samarbeid og eierskap gjør det også lettere å prioritere, både hvem vi promoterer og hvem vi bidrar med undervisning, bønn og gaver til. For Frikirken vil det nå være naturlig å prioritere Stavern folkehøyskole, Kristiansand folkehøgskole, Gå Ut Senteret misjons og bibelskole, Tønsberg bibelskole, NLA og Kristen videregående i Nesna, samtidig som vi også heier på andre private skoler av ulike slag.