frikirken-og-gus
Rektor ved GUS Ørjan Tinnen, daglig leder ved Frikirkens hovedkontor Marit Ecklo Brevik og synodeleder Jarle Skullerud. (Foto: Geir Arne Johansen).

Frikirken inngår samarbeidsavtale med Gå Ut Senteret

En samarbeidsavtale mellom Frikirken og Gå Ut Senteret (GUS) ble signert på VIDERE Lederkonferanse fredag.

- Vi har hatt en god relasjon med GUS i mange år, og vi har hatt misjonærene våre der. Nå har vi  jobbet frem en avtale, så vi har en bibelskole i Trondheim som vi også kan kalle vår, sier synodeleder Jarle Skullerud.  

- Vi har erfart at vi trenger å ha noe å tilby misjonærene våre, og vi får nå gå inn med våre ressurser i skolen. Linjetilbudene som handler om Bibel og tjeneste gir oss muligheten til å dykke litt dypere i disse temaene, sier han. 

- Vi skal også snakke sammen om Frikirkens nye pastorprogram og lederprogrammet Horisont, sier Skullerud.  

- Hvor viktig er det for Frikirken å være på eiersiden? 

- Det aller viktigste er å få til et godt samabeid, der Frikiriken har like store muligheter som Normisjon til å påvirke utviklingen av skolen, sier Skullerud. 

- Det er veldig fint å kunne stå sammen med Frikirken i dette arbeidet, sier rektor ved GUS, Ørjan Tinnen.

Her kan du lese synodestyrets vedtak om Frikirkens samarbeidsavtale med Gå Ut Senteret.