martin-lund-debatt

- Frikirken må være frimodig på sitt ekteskapssyn

- Min erfaring med møter med homofile tilsier at det er fullt mulig å møtes i gjensidig respekt og kjærlighet – også der det er ulike syn, skriver Martin Lund, pastor i Sarpsborg.

Bibelen løfter fram ekteskapet mellom kvinne og mann som den gode, og den eneste, rammen for seksualitet og samliv. Jeg kan ikke se at en samvittighetsfull lesning av tekstene og helheten i Bibelen åpner for at vi kan anbefale andre alternativer, enten det gjelder homofilt samliv eller samboerskap.

Vi skal la oss utfordre på hvordan vi møter folk som lever og tenker annerledes om dette, i og utenfor menighetene våre. Kanskje har vi ikke vært modige nok til akkurat det. På nytt og på nytt trenger vi å bli påminnet budet om å elske Herren og å elske vår neste som oss selv. Min erfaring med møter med homofile tilsier at det er fullt mulig å møtes i gjensidig respekt og kjærlighet – også der det er ulike syn.

Samtidig kan vi som kirke ikke forkynne annet enn det som er gitt oss gjennom Bibelen. Dette skylder vi ikke minst homofile som søker å leve avholdende, i tråd med den bibelske veiledningen. Hvor skal de ellers få støtte fra, om ikke fra menigheten og kirkesamfunnet sitt? Dernest: Om Frikirken ikke holder fast på den klassiske samlivsteologien, vil vi frata våre unge – som vokser opp i en nær grenseløs kultur med tanke på sex og samliv – frimodigheten til å gjøre det.

Det snakkes en del om at vi mister folk som forlater menigheten – eller ikke kommer til – på grunn av kirkens «restriktive» syn. Dette er en krevende situasjon. Samtidig gjelder det begge veier. Du finner også dem som synes kirken er blitt for vag og utydelig i veiledningen, og som forsvinner (og nei, det er ikke gitt at de finner seg en annen forsamling/menighet). Jeg tror at hvis Frikirken nå åpner for ulike syn, eller et annet slags kompromiss, eller trenerer denne saken gjennom år med komitéer og en uavklart situasjon, vil vi også risikere å miste flere konservative pastorer. Har Frikirken råd til det?

Martin Lund
Pastor i Sarpsborg Frikirke