CroppedImage
Illustrasjonsfoto fra forestillingen Vingespenn. (Foto: Anders Godø)

- Frikirken, nå også med bærekraft og sunne verdier

Etter å ha sett forestillingen Vingespenn, om moderne slaveri, skriver Lars Iver Larsen dette innlegget. - Vår fremoverlente barne- og ungdomsorganisasjon FriBU har satt søkelyset på flere områder som fremover vil aktualiseres i samfunnsdebattene og vårt kirkesamfunn må gripe anledningen til å delta og vise tilhørighet med noe som avgjort inngår i kirkens forvalteransvar og etiske holdninger. Stor takk til FriBU.
På synodemøtet fikk delegatene se forestillingen Vingespenn, som settes opp i forbindelse med Global uke i regi av Norges Kristne Råd. Les mer her

Nå ut med det glade budskapet

Frikirken er først og fremst et kristent kirkesamfunn, som har som målsettinger å nå ut med evangeliet og det glade budskapet om Jesus Kristus for mennesker i dag. Det skjer med full kraft i hele Norge og med misjonærer ute i mange land. Guds ord er levende i dag.

Men vi har også et ansvar for å bygge holdninger

Men inkludert i det er det viktig å være engasjert i samfunns spørsmål og være med på å understreke at vi har et ansvar for å bygge opp omkring gode sunne holdninger, si ifra om forhold som river ned menneskeverdet og delta aktivt i nye gode sterke positive trender for «et enklere liv med mening» og derav bygge holdninger som bygger opp forståelse for våre medmenneskers likeverd overalt. 

Ungdommene går foran med nytt verdigrunnlag

En ny aksept for at kloden vår trenger mange allierte som ser at det trengs en innsats for å bedre miljøet i naturen og redusere klimagassene, er virkelig på gang og vil forsterke seg fremover, spesielt blant ungdommene.  Her må alle positive krefter, også av kirkesamfunn spille på lag og fremme overalt et nytt verdigrunnlag.

Positive Idealer med bærekraft

Dagens unge generasjon i Norge, uavhengig av tilhørighet, står i dag for noen positive idealer som oppfattes som helt annerledes enn for bare 10 år siden, hvor de sier, mener og handler overensstemmende med et Grønt skifte og bærekraft på flere områder. Det er svært gledelig og må understøttes av samfunnet rundt de.

Velger bort overforbruk

De definerer bærekraft for oss voksne, ønsker å si at de velger bort overforbruk med handel og luksus som vi ikke trenger, velger for eksempel i stedet gjenbruk, kollektivtrafikk, sykkel og gange der det er mulig og deltar gjerne i andelshager for selvdyrking av egne matprodukter. 

Slavehandel i Pornoindustrien

De vil særlig påpeke og fordømme misbruket av unge mennesker i pornoindustrien, som de helt riktig definerer som slavehandel og i mange tilfeller er utpressing og kriminalitet. Også kraftige røster av ungdommer sier nå nei til rusmidler og narkotiske stoffer som sløver og gir en rus hvor sinnet og kroppen forfaller fort. «Sprukne Brønner» er et uttrykk fra Bibelen som definerer hva kunstig narkotisk stimuli gjør med suget i kroppen og sjelen etter mer, hvor det er tomt og uten innhold. Holdninger og opplysninger er etterspurt i dagens samfunn.

Misbruket av billig arbeidskraft i verden fokuseres

Også misbruket av billig arbeidskraft, inklusive barnearbeid i verden som jobber under forferdelige forhold med nesten ingen inntekt og i mange forhold slik at pass og personlige dokumenter er inndratt av arbeidsgiver, fokuseres det på som noe vi ikke lengre kan akseptere.

FriBU tar samfunnsdebatten og gir gode svar

Vår fremoverlente barn og ungdoms organisasjon FriBU har satt søkelyset på flere områder som fremover vil aktualiseres i samfunnsdebattene og vårt kirkesamfunn må gripe anledningen til å delta og vise tilhørighet med noe som avgjort inngår i kirkens forvalteransvar og etiske holdninger. Stor takk til FriBU. Det gir aksept for å se dagens utfordringer med nye øye, også i viktige samfunns spørsmål og utviklingen i dag gir håp for fremtiden for et liv med innhold og mening.  

Her er det muligheter for engasjement fremover

Noen bør sette seg ned og forfatte noen opprop og artikler som viser vår kirkes engasjement og vårt synodestyre bør avgjort komme opp med offentlige signaler på at de forstår utfordringene og understøtter de positive kreftene som nå kommer til uttrykk. Blant annet fra ungdommene i FriBU.

 

Av Lars Iver Larsen. Porsgrunn

Skrevet som delegat på årets synode, etter å ha sett og hørt FriBU presentere seg. Også for å ønske lykke til med Festivalen Videre Sommer i Stavern FHS nå 20 juli.