musalaha-kvinneprosjekt-3-2022
Den kristne organisasjonen Musalaha, jobber med forsoning mellom israelere og palestinere med ulike etniske og religiøse bakgrunner. (Foto: Musalaha).

Støtter forsoningsarbeid i Midtøsten

Et kvinneprosjekt i Midtøsten der målet er å lære opp kvinner til å være fredsagenter der de er, viser gode resultater. Arbeidet støttes av Frikirken. Les også om jøden som ville høre med om Bibelen...

Musalaha er en kristen organisasjon, som jobber med forsoning mellom israelere og palestinere med ulike etniske og religiøse bakgrunner. En fersk oppdatering fra arbeidet, formidler et nylig gjennombrudd i en gruppe med israelske og palestinske kvinner:

"Etter seks måneder med møter, adresserte vi forrige måned den narrative historien til både israelerne og palestinerne. Begge grupper av kvinner opplevde at de ikke ble hørt og at følelsene tok overhånd. Lederne for gruppen snakket om dette, og vi bestemte oss for å introdusere opplegget "Emotional Logic" (emosjonell logikk), som er en prosess der deltakerne må forholde seg til følelsen av tap i forhold til en mindre sak. Denne erfaringen kan videre være nyttig i møte med vanskeligere situasjoner. Resultatet var overveldende, det var ikke et tørt øye blant de fremmøtte og damene fikk et nytt tillitsforhold til hverandre. Dere, som våre partnere, er også del i dette".

Historier om møter med enkeltmennesker, er givende og inspirerende å dele. Marit Long fra misjonsteamet i Frikirken deler historien om "Simon" (hans virkelige navn er anonymisert, red.anm.), en israelsk jøde, som vokste opp i et religiøst hjem:

-En kveld i september kom vi i snakk, da vi begge var på vei til Jerusalem. Vi fikk en god prat om kristen tro, og "Simon" uttrykte at han ville vite mer. Gleden var stor da han fikk vite at det finnes en bibelbutikk i Jerusalem, og at han kunne få det nye testamente på hebraisk. Uken etter besøkte han bibelbutikken, og ble godt tatt imot av Frikirkens partnere der. De var sammen i to timer, og "Simon" var veldig glad for å få det nye testamente på sitt eget morsmål. Han fikk også en bok som handler om meningen med livet fra et kristent perspektiv. Vær med og be for "Simon"; at han skal få kjenne Jesus og bli en del av et godt fellesskap med andre troende.