CroppedImage
(Foto Geir Steingrim Fredrikstad FSK.)

Frikirkens speiderkorps 50 år

– For en gutt som ikke likte fotball, håndball eller idrett generelt, men trivdes godt ute i skog og mark var speideren helt topp, og er nok grunnen for at jeg ble speider, sier Nicolai Puntervold, som har vært med i Frikirkens speiderkorps i 20 år.

Flere markeringer står på trappene når Frikirkens speiderkorps (FSK) fyller femti år. – Vi vil ha samlinger for alle de flotte speiderne som er med i FSK og samtidig vise hele kirkesamfunnet hvem vi er, sier korpsleder Håkon Ravndal.
– FSK er en viktig del av barne- og ungdomsarbeidet i menigheten og jeg brenner for å gi alle barn og ungdom muligheten til å drive med speiding, sier Ravndal.
Han er opptatt av å få fram at speiding handler om mer enn spikking og bål. – Speiding er samfunnsengasjement og sosial trening. Kjerneverdiene våre er friluftsliv, vennskap, samarbeid og opplevelser, som alt bygger på vårt kristne grunnlag. Som speider i FSK blir du dessuten en del av verdens største vennegjeng, for vi er knyttet sammen med andre speidere i resten av Norge og verden, sier Ravndal. 

– I jubileumsåret har Frikirkens speiderkorps planlagt en rekke markeringer, og var selvsagt til stede på Frikirkens VIDERE Lederkonferanse som gikk av stabelen i Oslo i februar. I mars er det klart for «Mellomting» på Isesjøbråten i Sarpsborg, før FSK tar turen til Frikirkens sommerfestival i Stavern i juli. Til høsten er det planlagt vandrersamling på Randøya i Kristiansand, og rovertreff i Porsgrunn.  
– Vi prøver å markere oss der vi kan, så du kan godt si at målet med samlingene er todelt: Å arrangere samlinger for alle de flotte speiderne som er med i FSK, og samtidig vise hele kirkesamfunnet hvem vi er. Vi har lyst til å drive speiderarbeid i Frikirken i 50 år til og ungene er der allerede. Men vi trenger ledere, sier Ravndal. 

Godt valg 
Nicolai Puntervold har vært med i FSK i 20 år, og er med i komiteen som planlegger og gjennomfører markeringene av 50- årsjubileet. Selv startet han som småspeider i Songdalen FSK Speidergruppe i 2003. 
– Da jeg ble Vandrer fikk jeg prøve meg som patruljefører, noe som ga mersmak. Så da jeg ble eldre syntes jeg det var spennende å få være med å lede og lage opplegg for de yngre speiderne. De siste ti årene har jeg vært med som leder i gruppa for både Flokken, Stifinnerne, Vandrerne og Roverlaget, forteller han. 
– For en gutt som ikke likte fotball, håndball eller idrett generelt, men trivdes godt ute i skog og mark var speideren helt topp, og er nok grunnen for at jeg ble speider. Gruppa mi hører til menigheten jeg er vokst opp i, Songdalen Frikirke, som nok gjorde det naturlig å velge denne gruppa.

Opplevelsene Puntervold får ute i naturen sammen med gode venner er den største grunnen til at han har fortsatt så lenge.

– Jeg har også fått muligheten til å utvikle meg som leder og fått ny og spennende ledererfaring gjennom speideren, noe som har preget meg veldig positivt, sier han. 
– FSK har vært og er et trygt og godt fellesskap. For meg er nok det viktigste at det har vært en plass hvor jeg har fått utvikle meg som leder og oppleve mye mestring. Jeg har også fått mange nye bekjentskap og gode venner gjennom speiderarbeidet i FSK. Frikirkens speiderkorps er et fellesskap mellom speidergruppene i Frikirken, som er en trygg og god ramme for å drive speiding på kristen grunn. Jeg opplever at vi har er et godt felleskap i FSK, og vi blir kjent på tvers av speidergrupper og menigheter. Det er masse gode speidergrupper rundt om, men ønsker man et ekstra fokus også på den kristne rammen, er det å velge en speidergruppe i FSK et godt valg.

Teste grenser i trygge rammer 
Gro Anita Vehus har vært med i FSK siden 1987, hun har sittet i krets- og korpsstyret, vært visekorpsleder og gått gradene som leder. I dag er hun gruppeleder i Arendal FSK.
– Jeg ble først med fordi det var en aktivitet som lå nærme der jeg bodde. Gjennom FSK har jeg fått mange kjekke friluftsopplevelser og gode speidervenner, lært å klare meg i naturen og utviklet meg som menneske. Jeg vil anbefale alle å bli med i speideren, fordi det innebærer så mye mer enn «å følge gamle mennesker over gata», sier Vehus. 
Ada Hagaseth ble med i FSK da hun var sju år gammel. Hun har vært roverlagsleder og troppsassistent, er nå gruppeleder i Trondheim FSK og styremedlem i korpsstyret. 

– Jeg ble med i FSK fordi jeg traff noen speidere fra KFUK-KFUM i skogen, som hadde bål og reklame for speideren. FSK har betydd mye for meg, jeg har fått mange venner, opplevelser og har fått prøve ut det å ha ansvar. Et særlig godt minne jeg har er fra en leir for speidere fra hele Europa med cirka 5000 speidere på Island i 2017. Også den første leiren jeg var på, som var en FSK-leir i 2007 på Dvergnestangen. Alle bør bli med i FSK for å teste grenser i trygge rammer, få nye venner og gode minner, oppfordrer Hagaseth. 


Fakta: 
Frikirkens speiderkorps (FSK) ble stiftet i 1973, på synodemøtet ved Borgund Folkehøgskole i Ålesund. Samtidig ble FSK tilsluttet daværende Norsk Speidergutt-Forbund, som i dag er Norges speiderforbud (NSF). Norges speiderforbund (NSF) ble opprettet i 1978, etter sammenslåingen av Norsk Speiderpike-Forbund og Norsk Speidergutt-Forbund. FSK består i dag av drøyt 700 medlemmer, og 15 aktive grupper. Visjonen er «I Frikirkens speiderkorps vil vi peke på hvem Gud er, bygge tro og relasjon til Jesus og invitere til fellesskap i menigheten».