CroppedImage
(foto: privat)

Geir Øystein Andersen blir ny daglig leder på hovedkontoret

Geir Øystein Andersen, tilsynsmann i Østre presbyterium, blir daglig leder på hovedkontoret i Frikirken, 1. februar 2024. – For meg er dette to sider av samme sak. Livet i menighet og misjon er målet. Frimodigheten gitt ved evangeliet er fundamentet, sier Geir Øystein Andersen.

Geir Øystein Andersen begynner som ny daglig leder 1.februar 2024. Hovedkontoret, som tidligere het synodekontoret, er synodens sekretariat og hovedkontoret organiserer og utøver på mange måter det som er fellesarbeidet i Frikirken. Misjonsarbeidet er en viktig del av dette.

– Geir Øystein (54) bor på Kongsberg sammen med Åse og to av barna. Til kjernefamilien hører ellers fire barn, to svigerbarn, og et barnebarn med. De siste vel 20 årene har menighetslivet i Kongsberg huskirkenettverk og Kongsberg Frikirke vært viktig, der han er forstander og huskirkevert. Han kjenner ellers Frikirken fra presbyterie- og synodemøter, styredeltakelse i presbyteriestyret og synodestyret, en tid som redaktør for Budbæreren, foruten tjeneste som tilsynsmann i Østre presbyterium de siste fire årene. Geir Øystein har master i ledelse fra Universitetet i Sør Øst Norge, og bred bakgrunn og erfaring fra kirke og misjon, media og informasjon, offentlig politikk og administrasjon, heter det i en uttalelse fra synodestyret, ved synodeleder Jarle Skullerud.

– Styret er svært fornøyd med ansettelsen, og vi ser frem til å samarbeide med Geir Øystein fremover. Han er godt kjent i Frikirken, har tidligere jobbet på hovedkontoret, er menighetsplanter og forstander i Kongsberg, og har de siste årene vært tilsynsmann i Østre Presbyterium. Geir Øystein har også sittet som vara i synodestyret i forrige synodeperiode, frem til han ble ansatt som tilsynsmann.

– Takk til synodestyret for tilliten! Jeg ser fram til å bli en del av teamet ved hovedkontoret, og få bidra med ledelse til arbeidsfellesskapet i misjon, menighetsutvikling og stab, og i samarbeid med FriBU. Ut januar 2024 er oppmerksomheten konsentrert om tjenesten som tilsynsmann i Østre presbyterium. Vekslingen skjer fra 1.februar, da tjenesten i Frikirken fortsetter som daglig leder. For meg er dette to sider av samme sak. Livet i menighet og misjon er målet. Frimodigheten gitt ved evangeliet er fundamentet, sier Geir Øystein Andersen. 

Hvorfor går du fra stillingen som tilsynsmann til å være daglig leder på hvovedkontoret?

– Tjenesten som tilsynsmann er en unik erfaring, og en stor glede som jeg i utgangspunktet så fram til å fortsette med. Den har gitt innføring på dypet i menighetshverdagen og utfordringsbildet Frikirken lever i. Slik sett er dette en ambivalent beslutning, men oppdraget sammen for evangeliet fortsetter. Da stillingen ble ledig, kom jeg etter litt refleksjon til at jeg ville stille meg til disposisjon. Jeg opplever dette som en fortsettelse, som to sider av samme sak. Jeg trives med ledelsesarbeid, og tjenesten som daglig leder er mer den typen ledelsesarbeid jeg har erfaring med og utdannelse i. Det å få jobbe i team, med flinke og dedikerte folk i Frikirken, er veldig godt i tråd med det jeg ønsker å bruke tid og krefter på nå, sier Andersen til VEIEN.