fra-flyktningtransportene-7
Målet er å ta med 70 flyktninger fra Ukraina, når bussen setter kursen fra Polen mot Norge i desember. Bildet er fra en av turene som ble gjennomført i vår. (Foto: Privat).

Henter flere ukrainske flyktninger til Norge

- Vinteren er i anmarsj og vi vil gjerne ta så mange flyktninger som mulig med oss til trygge former i Norge, sier Stein-Vegard Antonsen i Vågsbygd Frikirke.

- Vågsbygd Frikirke sender en ny buss til Polen i advent. Turen blir koordinert i samarbeid med nødhjelpsorganisasjoner på stedet og i dialog med Politiets utlendingsenhet, sier tidligere pastor i Vågsbygd Frikirke, Stein-Vegard Antonsen.

Den norske kirke Hægebostad og Frikirken i Vågsbygd er med og «backer» turen som organisasjoner, men medarbeiderne kommer også fra andre sammenhenger.

- Våre kontakter som jobber blant de ukrainske flyktningene i Polen, melder om en vanskelig situasjon og sprengt kapasitet i Warzawa. Derfor setter vi opp en ny buss med avreise 1. desember, sier Antonsen.

Etter at Russland invaderte Ukraina i februar har et stort antall mennesker, hovedsakelig kvinner og barn, flyktet fra landet. Flere rapporter peker på at mange er i en sårbar situasjon der de kan utnyttes, både som ledd i transport og annen bistand fra privatpersoner, organiserte nettverk eller etter ankomst til Norge. Det er en bekymring for vold og overgrep, samt utnyttelse i menneskehandel til seksuelle formål, tvangsarbeid eller tvangstjenester.

- Det var nettopp det som motiverte våre transporter i utgangspunktet. Vi ville være med og sikre trygg transport fra transitt-leir til norsk mottak nettopp for å forebygge. Dette snakket vi om i gudstjenesten for to uker siden, og der kom det inn nesten 15.000 kroner i kollekt til støtte for denne turen. Vi har hørt om busser som har «seilt under falskt flagg», og gjort forsøk på bortføring av grupper, men jeg kan ikke bekrefte at det har skjedd. Men det er verifiserbare fortellinger fra Polen om kvinner som har fått tilbud om hjelp bare for å finne seg selv i situasjoner hvor de blir utnyttet. Det er enormt mange som har kommet over grensa til Polen, og situasjonen er neppe kontrollerbar for politimyndighetene. Dermed er det stor grunn til å frykte at mennesker faller i hendene på kriminelle uten skrupler, forteller Antonsen.

Målet er å fylle bussen med strømaggregater, varmeovner, soveposer og varme klær. For å kunne hjelpe flest mulig, har initiativtakerne bak turen opprettet en spleis.

- Det er dyrere nå enn i vår å gjennomføre en slik tur, blant annet på grunn av økte dieselpriser og bortfall av gratis overfart for flyktninger. Spleisen er ment å dekke kostnadene til buss og ferjer, og det som ellers er nødvendig for en best mulig reise for flyktningene. Om økonomien tillater, tar vi med utstyr det er behov for i leirer og mottak. Så vi er svært takknemlige for alle økonomiske bidrag og all hjelp med å spre informasjon om aksjonen vår, sier Antonsen.

- Eventuelt overskudd overføres til ny henting eller arbeid til beste for flyktningene. Medarbeiderne våre er ansatte i organisasjonene eller frivillige, og alle innsamlede midler går uavkortet til formålet.