hjemmekirke-pizza-bla-stue-(2)
- Hjemmekirke slik vi har drevet det, er velegnet til å bygge gode relasjoner barna imellom og mellom barn og voksne, sier pastor Hilde Margrethe Sæbø i Smaalenene Frikirke. (Foto: Privat).

Hjemmekirke i Smaalenene

Høsten 2022 startet Smaalenene Frikirke opp med et nytt konsept, der de har hjemmekirke to ganger i måneden hos noen av menighetens medlemmer. Opplegget de har fulgt er FriBUs opplegg for familiegrupper.

- Menigheten hadde en del barnefamilier, og jeg tenkte at nå må vi satse på dem. Da jeg så tilbudet om å være med i læringsnettverket som fokuserer på 0-12 år, undersøkte jeg interessen i menigheten, og muligheten til støtte for deltagelse, sier pastor i Smaalenene Frikirke, Hilde Margrethe Sæbø.

- Vi ble en gruppe på seks representanter fra menigheten som forpliktet oss til å delta over en periode på tre år. Lederråd, inkludert pastor, utgjorde den ene halvparten, søndagsskoleledere og trosopplærer den andre halvparten. De to søndagsskolelærerne ble så inspirert og idérike at de ba om et møte med lederråd i etterkant av en samling. Det var de som lanserte ideen om å åpne sine hjem for et opplegg som virkelig ville være på barnas premisser, forteller hun.

Menigheten har hatt hjemmekirke to søndager i måneden, og mer tradisjonell gudstjeneste én gang i måneden.

- To familier som bor på gård har åpnet sine hjem for hele menigheten. Den som ikke er vertskap den aktuelle søndagen har opplegget. Slik bytter de på ansvaret. Vi i Smaalenene er veldig imponert og stolte av dem. Opplegget vi har fulgt er FriBUs opplegg for familiegrupper. Dette opplegget legger vekt på at barn og voksne praktiserer troen sammen. Det har vel vært den største styrken med hjemmekirken. Et viktig aspekt ved opplegget er at samlingene har modellert hvordan hjemmene kan praktisere tro sammen, sier Sæbø.

Med støtte fra Frikirken sentralt har menigheten i en to-årsperiode hatt trosopplærer i en deltidsstilling. Jens Harald Claudius har stillingen som trosopplærer, og med enkelte unntak er det han som har formidlet en bibelfortelling hver gang.

- Hjemmekirke slik vi har drevet det, er velegnet til å bygge gode relasjoner barna imellom og mellom barn og voksne. Det er gøy å se hvor trygge flere av barna er blitt for eksempel til å uttrykke sin tro, og til å be sammen med de voksne. Ikke minst er det herlig å se gleden ved å synge kristne sanger som mange nå har. Dessverre er det også slik at tidspunkt og form ikke passer for alle.

Smaalenene Frikirke har 76 medlemmer. Første gang på hjemmekirke var de 64.

- Oppslutningen har variert, og denne våren har vi neppe vært over 40 deltagere noen søndag. Det er nok særlig oppmøte fra barnefamiliene som ikke har svart til forventningene. På sikt håper vi at disse samlingene kan rekruttere nye, særlig fra lokalmiljøet, sier Sæbø.

Da menigheten hadde menighetsweekend i mars var stemningen utrolig god. Ifølge Sæbø skyldtes det ikke minst en utmerket komite som hadde forberedt helga, men det var også slående å merke en ny trygghet i relasjonene.

- Den tenker jeg Hjemmekirka har mye av æren for, sier hun.

- På minussiden ser jeg at det er utfordrende at vi mister noe av det pulsslaget gudstjeneste annenhver søndag har vært. Noe sjeldnere gudstjeneste enn annenhver søndag kan nok også gjøre oss mindre synlig og aktuell for de som ikke allerede er en del av fellesskapet. Vi har en evalueringsprosess nå, som inkluderer Hjemmekirke og gudstjenester og forholdet mellom dem. Derfor vil jeg nødig foregripe prosessen med å dele mer av min tolkning av resultatene med VEIEN nå, avslutter Sæbø.