16-7.synodeformennene-2017-foto-inge-auberg (2378x1841)
Synodeformann Jarle Skullerud håper engasjementet som rører seg rundt om i menighetene vil gjenspeiles på Budbærerens debattsider frem mot synodemøtet. (Foto: Budbærerens arkiv).

Ønsker debatt før synodemøtet

Synodeformann Jarle Skullerud oppfordrer til debatt rundt sakene som skal opp til behandling på synodemøtet i juni.

Før synodemøtet er noen saker sendt til menighetsbehandling. Synodeformannen håper nå at frikirkemedlemmer og menigheter lar engasjementet de har rundt synodesakene komme til uttrykk på Budbærerens debattsider.  Innlegg sendes på mail til budbareren@frikirken.no

- Hvorfor mener du det er viktig å diskutere sakene i forkant?

- Jeg tror generelt det er viktig at vi som kirkesamfunn har en åpen debatt om saker som angår kirkesamfunnet vårt. Særlig med restriksjonene vi opplever rundt oss nå, som skaper en del begrensinger når det gjelder menighetsmøter og andre fysiske treff, tror jeg det er viktig at vi kan ha en åpen og god dialog om de ulike sakene nettopp på en nettplattform, sier synodeformann Jarle Skullerud.

- Er det noen saker du er særlig opptatt av å løfte frem til debatt før synodemøtet?

- Jeg er mer opptatt av å høre hva menighetene og frikirkemedlemmene er opptatt av å løfte fram. Synodestyret har jo hatt anledning til å jobbe med disse sakene, og vi får anledning til å drøfte dem på synodemøtet. Men jeg synes det er flott og spennende å lese tilbakemeldingene fra menighetsmøtene, og tenker at mye av dette godt kan komme fram på en debattside.

- Du merker at det er et engasjement der ute?

- Det er et gledelig engasjement, som jeg håper og tror skal hjelpe oss inn i en konstruktiv og god dialog på synodemøtet, sånn at vi sammen kan gjøre de beste vedtakene for kirkesamfunnet vårt framover. Debattsiden har ikke vært brukt så mye den siste tida, så jeg tror det er en styrke at vi løfter opp en bevissthet rundt siden og at vi benytter denne kanalen til å diskutere viktige ting fremover. Så håper jeg debattsidene kan være et sted der vi i respektfull og god tone kan løfte fram ulike synspunkter i sakene som skal til behandling, sier Skullerud. 

En egen nettside viser saksgangen frem mot synodemøtet 2021, som finner sted i Drammen 3.-6. juni. Medlemmer av Frikirken kan logge seg inn og lese synodesakene, ved å be sin pastor eller sitt lokale menighetskontor om brukernavn og passord.