studenttreff-horten
StudentTreff er et rusfritt alternativ for studenter i Horten. Fra venstre: Mario Eskaroos, Benedicte O.L. Mogstad, Ulrich Stocker. Fremme til høyre: Marit Daniella Nesse. (Foto: StudentTreff).

Lager rusfritt alternativ for studenter

Med støtte fra Frikirkens utviklingsfond har Marit Daniella Nesse vært med å etablere «StudentTreff», et rusfritt møtepunkt for studenter i Horten, med fokus på fellesskap og tilhørighet.

Marit Daniella Nesse er barne-, ungdoms-, og studentarbeider i Inspirekirken i Horten, som har assosiert tilknytning til Frikirken. Lavterskeltilbudet «StudentTreff» ble etablert i august i fjor, men har allerede rukket å bli et attraktivt tilbud for mange av byens studenter.

- Her er alle velkomne, og vi er opptatt av å skape et trygt og godt miljø. Vi er en ganske variert forsamling, men har et inkluderende fellesskap med stor aksept for hverandres ulikheter. En del av de som kommer har blitt invitert, mens andre har sett oss i sosiale medier. Bønnen min er at folk skal finne et hjem og en familie når de kommer hit, og jeg tror Gud har sendt folk til oss, sier Marit Daniella
Nesse.

- Midlene fra Frikirken gjør at jeg kan investere mer av både tid og krefter til å bygge «StudentTreff» og fortsatt ha mat på bordet, så det er jeg veldig takknemlig for, sier hun.

Naturlig å snakke om tro

Med seg på laget har hun åtte frivillige studenter som har vært med å utvikle konseptet. I vår planla de høsten og studiestarten sammen, der de satt opp dag for dag og uke for uke med aktiviteter.

- Vi har hatt én til to aktiviteter hver dag nå i oppstarten av semesteret, og det har vært intenst. Men det har kommet mange nye til, og det er veldig gøy.

Undersøkelser viser at studenter utsettes for mye drikkepress.

- I 2018 viste en rapport fra BlåKors at én av fem studenter har opplevd drikkepress, i år er det én av tre som oppgir det samme. Så jeg synes det er hyggelig at vi kan være et sted der studentene kan komme uten å møte press om å drikke alkohol, sier hun.

Marit Daniella Nesse har kjent i mange år på at tro ikke har noen plass i det offentlige rom, og det ønsker hun å ta tilbake.

- Tro er liksom ikke noe vi skal snakke så høyt om. Men jeg ønsker jo at studentene skal kunne være et sted der tro er noe helt naturlig. At vi kan tro på forskjellige ting og at det er helt greit, men at tro er noe vi kan snakke åpent om og dele med hverandre, uansett hva vi tror på eller ikke. At det skal være helt normalt og ikke noe som er ukomfortabelt. Ved å snakke åpent og lære av hverandre, kan vi være med og bygge ned fordommer, mener hun.

- Jeg kan få noen spørsmål om «StudentTreff» bare er for kristne, og "om vi snakker mye om Jesus og sånn". Men når vi har sosiale samlinger har vi fokus på fellesskapet og det sosiale, og når vi samles om tro sier vi ifra at nå er fokuset på kristen tro.

Marit Daniella Nesse tror majoriteten av de som er med i «StudentTreff» er ikke-kristne.

- Når vi opplever det naturlig, spør vi gjerne de som har vært på «StudentTtreff» noen ganger, om de ønsker å være med på «bibelhalvtimen», som vi har hatt som et fast daglig innslag siden november. Vi er en gruppe på cirka fem som møtes en halvtime hver dag på Zoom og leser bibeltekster, samtaler og ber sammen. Så vi har jo den biten, i tillegg til det sosiale, og det er fint å ha en gruppe der vi kan invitere folk med. Nå når ting åpner opp igjen, ser vi frem til å ha lovsangskvelder, kveldsgudstjenester og andre arrangement med fokus på tro.

- Vi ønsker å fortsette å vokse, og håper å kunne være med på fadder-uka også neste år. I mellomtiden har vi minst en aktivitet i uka. Det er snakk om å arrangere alt fra bakegruppe til klatregruppe. Ideene og initiativene er mange.

Samarbeider med andre

Gjennom studentarbeidet kommer Marit Daniella Nesse i kontakt med de andre studentorganisasjonene, som hun opplever er positive til «StudentTreff».

- Vi får litt ros for at vi får ting til å skje, og vi har også samarbeidet med andre. Vi hadde en overnattingstur før sommeren sammen med «Time Out», som er et prosjekt i regi av Studentsamskipnaden. De kjøpte inn grillmat og brus for to dager, og tok ansvar for selve grillinga. Det var kjempehyggelig, og det er veldig kjekt at andre har lyst til å samarbeide med oss. Nå skal vi snart ha en ny overnattingstur, og vi håper mange blir med.

- Jeg føler at Gud har åpnet en del dører for oss. At ting har lagt seg til rette og at folk har møtt oss så positivt. Det er ikke jeg alene som har bygget opp «StudentTreff», det er ikke mitt verk. Jeg opplever virkelig at dette er noe Gud vil, og det er veldig gøy å bygge noe fra scratch og se at det funker. At dette er noe folk liker, og at den harde kjernen har et eierskap til «StudentTreff». De tar ansvar og sørger for at ting kommer i mål på en god måte, det gleder meg stort. Det viser at vi er et team som er sammen om å drive, utvikle og påvirke det. Da er det også lett for dem å ta med seg venner. Så jeg tror «StudentTreff» kommer til å fortsette å vokse.