fredrikstad-frikirke-3
Fredrikstad Frikirke

Medlem uten stemmerett

- Nå har jeg skrevet meg ned fra medlemskap “med stemmerett” til “medlem” i Fredrikstad Frikirke, skriver Svein Femtehjell. -Nå er ikke dette innlegget fokusert på medlemskategorier, men på økonomi. På Frikirkens økonomi og menighetenes økonomi. Når jeg nå skriver meg ned til “medlem” så sparer da Fredrikstad Frikirke kr.2.720 kroner, skriver han.

Denne spalten heter YTRINGER. Meninger i teksten står for skribentens regning og er sendt inn som et debattinnlegg. Hvis du ønsker å delta i debatten, kan du kommentere under artikkelen.

Nå har jeg skrevet meg ned fra medlemskap “med stemmerett” til “medlem” i Fredrikstad Frikirke. Heldigvis tilhører jeg i like stor grad menigheten, en herlig menighet som preges av unge familier, innvandrere og omsorgsfulle ledere. Her har jeg en menigheten hvor evangeliet om Guds nåde og nærvær i ord og sakrament forkynnes helt og klart uke etter uke.

Det er rart å “skrive seg ned” for den som i snart 75 år har tilhørt Frikirken. I min oppvekst var kategoriene for medlemsskap (i tillegg til barn) beskrevet som “nattverdberettigede” og “katekumener”. Katekumenene var egentlig ikke ordentlig kristne og noen av dem ganske ugudelige og var aldri i kirken. Uansett ble disse medlemskategoriene forlatt og erstattet med “fullt” og “begrenset” medlemskap. Jeg kjenner ikke hele historien, men nå er det endret til “medlemskap med stemmerett” og “medlem”.  Kanskje vi etterhvert kan komme dit at vi alle er medlemmer, til vi eventuelt melder oss ut.

Nå er ikke dette innlegget fokusert på medlemskategorier, men på økonomi. På Frikirkens økonomi og menighetenes økonomi. Da snakker vi alvor. For da snakker vi om hvor mye hver menighet skal betale inn til fellesskapet. Det regnestykket er ganske enkelt nå. 

Hver menighet betaler kr. 2.720 pr. medlem med stemmerett, kr. 0 for øvrige medlemmer.

Når jeg nå skriver meg ned til “medlem” så sparer da Fredrikstad Frikirke kr.2.720 kroner.

Dersom jeg får med meg 25 andre så vil menigheten vår spare 68.000 kroner å betale inn til fellesskapet.

Men det var vel ingen pen tanke? Skal vi ikke være med å ta vår del av ansvaret for Frikirkens felles oppgaver og kostnader? Her kommer vi til det springende og ømtålige punktet.

Hvordan skal vi fordele utgiftene til fellesskapet på den enkelte menighet?

De 25 vennene i menigheten som jeg ville ha med meg til “å skrive seg ned” var ikke tilfeldig valgt. I løpet av de siste årene har nemlig 25 konfirmanter her i menigheten registrert seg som “medlemmer med stemmerett”. Så flott! Det er jo et signal om at de virkelig ønsker å høre til denne menigheten.

Men de koster oss 2.720 kroner pr. stykk til fellesskapet! Ingen forventer vel at deres kollekt skal komme opp i slike beløp.

De siste årene har det blitt tatt opp 45 i “medlemskap med stemmerett” i Fredrikstad. Først og fremst unge familier, innvandrere og altså konfirmanter. Jeg syns fortsatt det er stas når de presenteres i en gudstjeneste. Tror det henger litt igjen hos meg med “fullverdig medlem”.

Men disse 45 medlemmene som neppe tilhører gruppen med stort gavepotensiale representerer en utgiftspost på over 120.000 kroner til fellesskapet.

Kanskje vi bør slutte å ta opp nye medlemmer? Med unntak av de med velfylt lommebok naturligvis. Det er hyggelig at dere ble konfirmert her og går på gudstjenesten her, men vent med å melde dere inne til dere kan betale for dere. Du hører hvordan det skurrer. Det er ikke slik vi ønsker at menigheten skal fungere. Men samtidig er det utfordrende at nesten halvparten av menighetens faste givertjeneste skal gå til fellesskapet, 740.000 av 1.580.000. Heldigvis har vi også andre inntekter så vi må ikke legge ned på grunn av økonomi. Men det er et tankekors at mens Fredrikstad Frikirke betaler 22% av totalinntektene til fellesskapet, er gjennomsnitten fra alle menighetene 15% og en del menigheter betaler mindre enn 10%.

Når saken i sommer kom opp til behandling med tanke på at alle menigheter skulle betale samme prosentsats til fellesskapet, skulle en ha trodd at det var grei skuring og en rimelig ordning. Vi vil da vel ha rettferdige ordninger?

Men nei da. Synodemøtet, bestående av representanter fra alle landets menigheter, satte seg tvert på bakbeina. Alt skal være som før! Ingen skal få ta mer penger fra vår kasse. At noen menigheter setter seg i en posisjon med mange medlemmer med lite gavepotensiale får være deres sak. Ingen tar noe fra vår pung!

Jeg har i 25 år jobbet med lokalidretten i Fredrikstad. Etterhvert deler vi ut betydelige beløp til idrettslagene, nå ca. 8 millioner kroner. Fordelingsnøkkelen bestemmes av lagene på årsmøtet. De store klubbene kunne lett ha vedtatt ordninger som hadde gitt disse mesteparten av kaka. Men i alle år har det vært en klar holdning på at de små lagene relativt sett skal få et høyere beløp for å greie sine utfordringer.

Ikke slik i Frikirken. Der vil en beholde mest mulig for seg selv. For et budskap å gå ut i samfunnet med.

Svein Femtehjell

Fredrikstad Frikirke

medlem