ruth-nordseth-2013
(Foto: Budbæreren arkiv)

Minneord for misjonær Ruth Elisabeth Nordseth

Ruth Elisabeth Nordseth ble født 11.08.1929. Hun sovnet stille inn den 11.07.2023, nær 94 år gammel. Vi lyser fred over Ruth Nordseths gode minne!

Ruth Elisabeth Nordseth ble født 11.08.1929. Hun sovnet stille inn den 11.07.2023, nær 94 år gammel.

Hun var nummer to i en søskenflokk på fem. Som barn bodde hun i en liten kommunal leiegård i Oslo sentrum. Familien var medlemmer av Oslo Østre Frikirke

Ruth og ei venninne var som barn bekymret over at de ikke hadde en bestemt dato for når de kom til tro, de hadde jo alltid hatt troen og vokst opp i kristne hjem. Ruth foreslo at de skulle velge langfredag!

Allerede som 10-åring fikk hun kallet til å gå ut med evangeliet. På et misjonsmøte hørte hun om barn i Kina som døde uten å ha fått høre om Jesus. Senere var hun fullt bestemt på å utdanne seg og bli misjonær. Hun hadde et ønske om å bli sykepleier, men på grunn av eksem utdannet hun seg i stedet som lærer. Hun jobbet i en barneskole i Moss der hun fulgte en klasse fra 1. til 7. trinn, og fikk et nært forhold til elevene sine. 

Det gikk mange år før Ruth ble antatt som misjonær. Hun ble forespeilet at hun ikke kunne regne med å jobbe med barn, da misjonen på den tiden ikke hadde noe slikt arbeid. Så la det seg likevel til rette for hennes tjeneste blant barn og familier. Siden hun bodde i Moss, ble Moss Frikirke hennes sendemenighet. Hun ble utsendt av Frikirken i samarbeid med Lærernes Misjonsforbund (LMF), og reiste til Taiwan i 1961, med tog og båt. Ut fra dagbøkene hun skrev de første årene på Taiwan var det ikke mye klaging, men mellom linjene kan vi lese om hjemlengsel, om trykkende varme, og om sykdom og tretthet. Men hun var aldri i tvil om at hun var på den plassen Gud hadde sett ut for henne. 

Hun var med å starte barnehager i kirkene i byen Dongshi, samt i Szping og Fengyan på midt-Taiwan. Hun arbeidet fram en undervisningsplan for tre år, over bibelfortellinger til bruk i barnehagene. Hun var veileder for flere av lærerne i barnehagene, som satte stor pris på Ruth. Hun giftet seg aldri og hadde ikke egne barn, men gjennom sitt arbeid med barnehagene ble hun som en mor for mange kinesiske barn.

Ruth behersket det kinesiske språket godt, og forkynte også, spesielt på kvinnemøter. Fra tidlig på 1980-tallet var hun tillitskvinne for misjonærene. Hun var selvstendig og samvittighetsfull, en god og omsorgsfull leder og til støtte for de yngre misjonærer, og samtalepartner med de kinesiske pastorene i vår synode. Samtidig kunne Ruth også være myndig og si fra der det trengtes. 

Hun returnerte fra Taiwan siste gang i 1996, etter 35 års misjonstjeneste. Etter hjemkomsten til Norge bodde hun på Stovner og var med i Oslo Østre Frikirke. De siste månedene av sitt liv bodde hun på et sykehjem i nærheten av sitt bosted på Stovner. Der sovnet hun stille og trygt inn den 11.07.2023., nær 94 år gammel. Hun ble gravlagt fra Vestre gravlund kapell den 21.07., med nærmeste familie og venner til stede. Vi lyser fred over Ruth Nordseths gode minne!

Terje Bjørkås (misjonsleder i Frikirken), Jarle Skullerud (synodeleder i Frikirken), Harald Hjelde (tidligere misjonærkollega på Taiwan).