nilsen,-leif-nilsen

Minneord over Leif Nilsen

Tidligere synodeformann, bibelskolerektor og mangeårig pastor, Leif Nilsen, sovnet stille inn tirsdag 20. april, etter kort tids sykeleie.

Tidligere synodeformann, bibelskolerektor og mangeårig pastor, Leif Nilsen, sovnet stille inn tirsdag 20. april, etter kort tids sykeleie. Leif Nilsen ble født i Oslo 17.september 1925. Den Evangelisk Lutherske Frikirke ble hans arbeidsplass og hans åndelige hjem gjennom hele livet. Leif Nilsen vokste opp i Oslo Vestre Frikirke. Han gikk på Frikirkens bibelskole fra 1945-47. Leif Nilsen ble så kalt til evangelist på Vestlandet, og etter hvert fast forkynner i Bergen. Det var likevel nådegavene som hyrde, lærer og leder Frikirken skulle få nyte godt av gjennom hans lange liv. Leif Nilsen var forstander i Bergen, Stavanger, Arendal, Sarpsborg, Ålesund og Sula, Fredrikstad og Marker menigheter. Fra 1983-1992 var han lærer og senere rektor ved Luthersk Bibel- og Menighetsseminar. Frikirken oppdaget raskt hans ledergaver og Leif Nilsen var tilsynsmann både i Vestre og Søndre Presbyterium, medlem i misjonsstyret og leder av Forfatningsutvalget. Som synodeformann i 8 år, fra 1967-1975 fikk han være med å prege Frikirken på mange områder. Han var et forbilde og en inspirator for mange unge arbeidere i Frikirken.

Leif Nilsen var først og fremst en Ordets forkynner. Når Leif Nilsen forkynte Guds ord, satt man med forventning. Alle visste at det som kom fra hans prekestol var grundig forberedt, velformulert, passe langt og dypt grunnfestet i Ordet. Han var en glad forkynner av Guds nåde.

Som pensjonist var han fortsatt engasjert av livet i Frikirken og var godt oppdatert på alt som skjedde, både i eget kirkesamfunn og i kirke-Norge ellers. Leif viste stor omsorg for nye pastorer og ledere i kirkesamfunnet. Som pensjonister bosatte Leif og Ester Nilsen seg i Fredrikstad, og var aktivt med i Fredrikstad Frikirke så lenge helsa tillot det.

Nå er et langt liv og en rik tjeneste avsluttet, og Frikirken takker Gud for alt han har velsignet oss med gjennom Leif Nilsens innholdsrike liv. Våre tanker og bønner omslutter Ester og resten av familien som sitter tilbake med rike minner etter en god ektemann og familiefar.

Vi lyser fred over Leif Nilsens minne.

Jarle Skullerud, synodeformann

Arnfinn Løyning, pastor og tidligere synodeformann