CroppedImage
(arkivbilde fra synodemøtet i 2021)

Nestleder i synoden trer ut av rollen

På synodestyremøtet 20.april 2023 innvilget synodestyret Anne Mari Schiager Topland sitt ønske om å fratre som nestleder i synoden. Synodeleder Jarle Skullerud uttrykker at han er lei seg for at nestleder opplever at belastningen er blitt for stor til å fortsette i rollen.

«Vi har gått noen runder over tid, for å se på mulige løsninger, men må akseptere at disse ikke har ført frem til et ønske om å fortsette», sier synodeleder. «Jeg har satt stor pris på samarbeidet med Anne Mari, og kommer til å savne det. Samtidig forstår jeg at hun tar det valget hun gjør, selv om jeg hadde ønsket at hun fortsatte», skriver synodeleder Jarle Skullerud i en pressemelding fra Frikirkens ledelse.

I sin begrunnelse for fratredelsen skriver Schiager Topland:

«Ved synodevalgene i november 2017 og i juni 2021 fikk jeg tillit av synoden til å være nestleder og en av synodens to tilsynsmenn. Det er med tungt hjerte at jeg nå ber om å få fratre, et år før inneværende synodeperiode er over. 

Bakgrunnen for at jeg ønsker å fratre nå, er todelt. 

1.Det var krevende å være en av svært få ordinerte kvinner i lederposisjon i kirkesamfunnet vårt i min første periode, og nå i denne andre perioden er ubalansen mellom kjønnene enda større. Jeg håper at det på presbyterie- og synodemøtene vil arbeides for å få større balanse mellom kjønnene når nye styrer velges for de neste periodene.

2.Disse to periodene har jeg i synodestyret og blant tilsynsmennene stått alene i ønsket om at kirkesamfunnet vårt skal anerkjenne kjærlighet mellom to av samme kjønn selv om vi ikke vier likekjønnede par. Jeg har ønsket at det arbeides med teologien på dette området. Jeg har også ytret bekymring i styret og offentlig for hvordan homofile har det i Frikirken. 

Selv om synodeleder Jarle Skullerud ikke støtter meg teologisk i denne saken, har han vist meg tillit og gitt meg rom for å ytre mine meninger innad i Frikirken og utad i media. Det har betydd mye for meg. Jeg opplever at vi har samarbeidet godt.

Det er en kjensgjerning at påkjenningen ved å ytre seg offentlig i samlivssaken kan være stor. Jeg trodde jeg skulle tåle belastningen, men erkjenner at nå trenger jeg å fratre. Jeg vil fortsette å arbeide for at kirkesamfunnet vårt bedre skal romme skeive.»

Synodestyrets videre arbeid

Synodestyret vil fortsette å arbeide for en bedre dialogkultur i kirkesamfunnet. Skullerud er glad for de endringene synodestyret har vedtatt for rutiner for valgkomite og valg ved synodemøter, og forventer at dette vil bidra til større bredde i sammensetning av styrer og råd fremover. 

Synodestyret vil ikke oppnevne ny nestleder for det året som gjenstår av perioden, men konstituerer et nytt arbeidsutvalg bestående av Tone Moseid, Geir Nordkil og Jarle Skullerud.

Dette framkommer av en pressemelding fra Frikirkens ledelse.