anne-mari-topland-vekst.

Nestleders svar til Øyvind Døvik

Øyvind Døvik har stilt direkte spørsmål til Anne Mari Schiager Topland, som er nestleder i kirkesamfunnet. Topland svarer han her, som hun også gjorde til valgkomiteen og delegatene før synoden 2021.

Her er et kort svar på noen av dine spørsmål til meg 10.januar i Budbæreren.

Denne informasjonen fikk valgkomiteen og delegatene til synoden 2021, i forbindelse med at jeg stilte til gjenvalg som synodens nestformann:

Jeg forstår ekteskapet som Guds gode ordning for livslangt samliv mellom en mann og en kvinne, men forstår også at dyp kjærlighet og tilhørighet kan skje mellom to av samme kjønn. Jeg håper at fellesskapene våre i tida framover ikke skyver fra seg, men bedre rommer dem som er usikre på sin kjønnsidentitet eller som lever i likekjønnede forhold, verdsetter deres tro og utrustning selv om vi ikke tilbyr vielse eller ordinert tjeneste.

På linje med Frikirkens samlivsteologi forstår jeg ekteskapet som Guds gode gave for samlivet mellom mann og kvinne. Jeg mener med det at det er klokere å inngå et juridisk forpliktende ekteskap enn løselige forbindelser, og at Bibelen taler for et slik forhold som Guds gode ordning for mennesker og samfunn. Jeg synes det derimot er problematisk at trofast samliv med en av samme kjønn blir satt i samme kategori som utroskap eller grenseoverskridende seksuell adferd. Her trenger vi virkelig å gjøre et grundig stykke teologisk arbeid framover. Jeg er glad for at det er framsatt en sak til synoden i juni om opprettelse av en komite for teologisk utredning for standpunktene for og mot likekjønnet samliv.

Og ja, det er utfordrende å være tilsynsmann for synoden og være dypt urolig for at vår teologi ikke er fullstendig nok om samliv. Så lenge jeg var stille om det, kjente jeg at det gikk ut over min egen integritet. Så får det være opp til synoden om jeg har fortsatt tillit framover eller ikke.

Anne Mari Schiager Topland

Nestleder i Synoden