foto-4-innsettelse-ausland
Kjetil Ausland under innsettelsen i Øvrebø Frikirke med tilsynsmann i Søndre presbyterium, Jan Inge Ringsby. (Foto: Privat).

Ny forstander i Øvrebø

Søndag 13. november var en høytidsdag i Øvrebø Frikirke, da Kjetil Ausland ble innsatt som forstander for menigheten.

Kjetil Ausland bor i bygda, og har tidligere vært eldste i menigheten der i et par tiår. Etter en periode som pastor i Lyngdal, er han nå tilbake i Øvrebø.

En fullsatt kirke tok imot prosesjonen med Ausland, tilsynsmannen og representanter for menigheten som skulle delta med skriftlesing og forbønn. Etter gudstjenesten var det stor kirkekaffe i kirkestua. Ausland er tilsatt i full stilling, men skal ha en noe redusert stillingsprosent det første halvåret. 

Øvrebø er en av tre frikirkemenigheter i Vennesla kommune, nord for Kristiansand. Menigheten har totalt 300 medlemmer, og drøyt 40 av disse er under 15 år.