CroppedImage
Nyinnsatt pastor Geir Ove Bakken med tilsynsmann Jan Inge Ringsby. (Foto: Inger Helen Engedal).

Ny forstander i Vennesla

Søndag ble en høytidsdag for menigheten i Vennesla, da Geir Ove Bakken ble innsatt som forstander for menigheten.

- Bakken ble ordinert i 2011, og samtidig innsatt som ungdomspastor i menigheten. Nå har menighetsmøtet valgt, og kalt ham til sin forstander, sier tilsynsmann i Søndre presbyterium, Jan Inge Ringsby. 

Flere fra menigheten deltok med skriftlesing og forbønn under seremonien, som ble ledet av tilsynsmannen.

Vennesla Frikirke er nå den menigheten i Frikirken som har flest medlemmer med stemmerett, i tillegg har menigheten 160 medlemmer under 15 år. Menigheten er en av tre Frikirke-menigheter i Vennesla kommune.