CroppedImage
Nyordinert hovedpastor Stein Arve Graarud og tilsynsmann Jan Inge Ringsby. (Foto: Randulf Roaldsnes).

Ny hovedpastor i Kristiansand

Stein Arve Grorud er innsatt som hovedpastor i Kristiansand Frikirke, etter å ha vært ungdomspastor i menigheten i mange år. 

- Stein Arve Graarud har vært ungdomspastor i menigheten siden han ble ordinert der i 2006. I forbindelse med store endringer i staben hadde han nå vært konstituert forstander et år, og nå hadde menighetsmøtet valgt å kalle ham til denne tjenesten fast, sier Jan Inge Ringsby, tilsynsmann i Søndre Presbyterium.

Ringsby stod for innsettelsen søndag 27. august, under generasjonsgudstjenesten i Kristiansand Frikirke.

- Det var stor glede over at Graarud var villig til å gå inn i denne tjenesten fast, sier Ringsby.

Med seg har Graarud flere lønnede medarbeidere, noen på heltid, andre på deltid. Kristiansand er Frikirkens største menighet, og én av seks menigheter i kommunen. Den har nær 1300 medlemmer totalt, 380 av disse med stemmerett.