orsta-innsettelse
Tilsynsmann Lars Øystein Folkedal (t.v.) stod for innsettelsen av Eli Hatlen som ny pastor i Ørsta Frikyrkje, her med ektemannen Sølve, som er pastor i Volda Frikyrkje. (Foto: Kjell Petter Wiik).

Ny pastor i Ørsta

Eli Hatlen har bakgrunn fra Søndagsskolen Norge, og er ny pastor i Ørsta Frikyrkje.

Siste søndag i mars var en festdag i Ørsta Frikyrkje, da Eli Hatlen ble innsatt som ny pastor. Hun ble formelt ansatt i februar og før hun kom til Ørsta jobbet hun som konsulent i Søndagsskolen i fem år, med ansvar for Sunnmøre-området.

- Jeg kom fra en god jobb der jeg trivdes veldig godt. Men jeg har ikke savnet den gamle jobben, så det kjennes helt riktig å være her jeg er nå, sier Hatlen. Hun kommer fra Volda Frikyrkje, der ektemannen Sølve er pastor gjennom mange år.

- Ørsta er altså nabomenigheten til Volda, som jeg hører til. Derfor har jeg god kjennskap til menigheten fra før, så for meg er dette mer enn en tilfeldig menighet. Det har vært en lang prosess å komme til at jeg kunne bli pastor, og det handlet til syvende og sist om at jeg så et behov som jeg kunne dekke.

- For familien er jo dette et eksperiment, som foreløpig går veldig greit. Jeg tenker det er ungene som merker det best. Sølve og jeg må se hvordan vi kan tilpasse oss etter hvert, og det er sånn sett en fordel at vi har samme jobb. Da vet vi begge hva det går i.

Ørsta Frikyrkje er en generasjonsmenighet, og en av de eldste frikirkemenighetene i Norge.

- Det er en menighet med lange familieaner, og en relativt høy snittalder. I arbeidsbeskrivelsen min står det at jeg skal ha fokus på barn og unge, så det jobber vi for, sier Hatlen, som motiveres av utfordringer.  

 - Det er spennende å jobbe med å finne løsninger. Selv om jeg ikke visste helt hva jeg gikk til i pastorrollen og om jeg skulle få dette til, så er det veldig givende og føles helt riktig.

Hatlen ønsker at Ørsta Frikyrkje skal være en attraktiv menighet, med fokus på familiene og generasjonene sammen, i enda større grad.

- Potensialet og behovet burde være der, for det drives lite kristent arbeid i Ørsta.

Som ordinert, er Hatlen nå Ørsta Frikyrkje sin andre kvinnelige pastor.

- Jeg tenker at det er sånn det skal være, at vi kan ordineres til pastortjeneste uavhengig av kjønn, generelt i kirkesamfunnet. Det er ingen som har reagert på dette lokalt, så det er ikke noe jeg trenger å bruke kreftene på.

- Det er jo en gladsak fra oss her på Nord-Vestlandet, at vi har fått ny kvinnelig pastor i Ørsta Frikyrkje, sier Kjell Petter Wiik, som er leder av eldsterådet i Volda og Ørsta Frikyrkje.

Wiik forteller at de over flere år i Volda har forsøkt å ha fokus på å få kvinner i eldsterådet, og at det på årsmøtet i år ble valgt inn to kvinner.

- Etter å ha lest flere artikler i Budbæreren om at det ikke står så bra til med kvinneandelen i Frikirken, fikk jeg lyst å melde inn denne gladsaken fra oss her på Søre Sunnmøre. Det er viktig og riktig å sette fingeren på ting som kunne vært bedre i kirkesamfunnet vårt, men jeg synes også vi bør få fram det som er bra. Vi har fire gudstjenesteteam som bytter på å ha ansvaret for gudstjenestene våre. I fjor oppretta vi et nytt gudstjenesteteam der alle fire medlemmene er kvinner. Dette har vært en berikelse for alle i menigheten.

- Jeg er helt enig med de som tar til orde for viktigheten av kvinner i eldsteråd og at vi menn, både over og under 50, ikke skal være til hinder for at dyktige, flinke og kloke kvinner skal få slippe til både der og andre steder i kirkesamfunnet, sier Wiik, og legger til:

- Håper at dette er en forbigående debatt, og at vi om noen år vil se en jevn og naturlig fordeling av menn og kvinner i alle styrer i Frikirken.