jon-arne-froyland.
(foto: privat)

Ny tilsynsmann - vil være medvandrer

Jon-Arne Frøyland er ansatt som tilsynsmann i Østre Presbyterium. Frøyland har tidligere vært pastor i Hamar Frikirke, nestleder i presbyteriestyret og kommer nå fra en lederstilling innen rusomsorgen. – Det oppleves som å ta i mot et kall på nytt, sier han.

Jon-Arne Frøyland er ansatt som tilsynsmann i Østre Presbyterium. Frøyland har tidligere vært pastor i Hamar Frikirke, nestleder i presbyteriestyret og kommer nå fra en lederstilling innen rusomsorgen.

– Vi er veldig takknemlige for at Jon-Arne har sagt ja. Han har bakgrunn som ungdomspastor, hovedpastor og har erfaring fra diakonalt arbeid. Han liker å veilede og har styreerfaring fra vårt geografiske område, sier styreleder i Østre presbyterium, Rut Stokstad Nielsen, som er tilsynsmannens formelle arbeidsgiver.

Frøyland begynner 1. august. 

– Det oppleves som å ta imot et kall på nytt, noe som blir både spennende og krevende. Motivasjonen er å få være med å tjene menighetene, å være en hyrde i kirkesamfunnet, i Østre Presbyterium. Jeg ønsker å bidra til gode prosesserer, til å få folk til å snakke godt sammen, sier Frøyland, som blant annet har bakgrunn som coach i Frikirkens prosjekt med misjonale menigheter.

– Jeg ønsker å være med og oppmuntre, veilede der det trengs. Vil være en medvandrer for menighetene, sier han og presiserer at han vil videreføre det arbeidet forrige tilsynsmann, Geir Øystein Andersen, har hatt. 

Fram til Frøyland starter, er det presbyteriestyret som ivaretar tilsynet.