CroppedImage
Kristian Næss Holm er ny ungdomspastor i Lillesand Frikirke. (Foto: Lillesand Frikirke).

Ny ungdomspastor i Lillesand

Søndag 21. august var en festdag i Lillesand Frikirke, da Kristian Næss Holm ble innsatt som ungdomspastor i menigheten.

- Ordinasjon og innsettelse av ny pastor er sjelden kost, også i Lillesand. Men søndag 21 august var det ordinasjon av Kristian Næss Holm, og innsettelse av ham som ungdomspastor i menigheten. Kristian har vært engasjert som ungdomsarbeider i menigheten et par år allerede, i en deltidsstilling mens han har studert ved Ansgarskolen. Nå går han løs på masterstudiet samme sted, samtidig som han skal fylle rollen som ungsompastor i en 50 % stilling, forteller tilsynsmann i Søndre presbyterium, Jan Inge Ringsby. 

Gudstjenesten ble innledet med prosesjon, som ble mottatt av en stor forsamling hvor også barnekirken var med. Ordinasjonen ble ledet av tilsynsmann Jan Inge Ringsby. Representanter for menigheten deltok med skriftlesing og forbønn, og Kristian talte selv. Det hele ble avsluttet med stor kirkekaffe i kirkestua.

- Dette var en høytidsdag for menigheten, og en gledesdag for både presbyterium og kirkesamfunn, sier Ringsby.