fotspor-i-sno

Nyhetsvarsel

Før helgen fikk menighetslederne, synodesaker til menighetsbehandling. VEIEN kommer med første nyhetssak angående dette i ettermiddag. Vi følger opp med mer tirsdag og løpende framover. Det vil også komme egne innlegg i spalten "ytringer".

Les om neste synode her: 

https://frikirken.no/synoden-2024

Menighetsmedlemmer får sakene fra lokalmenighetens kontor. Du logger deg inn med passordet du får  fra kontoret i kirka di.