2023-08-27-ordinasjon-ostre-1
Synodeleder Jarle Skullerud ordinerte Signe Marie Hægeland og David Fjeldskår til pastorer i Frikirken. Nils Terje Lunde representerte korpset under ordinasjonen. (Foto: Privat).

Nyordinerte til feltpresttjeneste

Signe Marie Hægeland og David Fjeldskår er ordinert til pastorer i Frikirken, og får begge sin første tjeneste som feltprester i Forsvarets tros- og livssynskorps.

Det var synodeleder som stod for ordinasjonen av Hægeland og Fjeldskår, i Oslo Østre Frikirke. Tjenesten som feltprest går ut på å jobbe som prest ved en av Forsvarets leirer. 

Signe Marie Hægeland skal ha sin tjeneste på Ørlandet utenfor Trondheim.

- I hovedsak skal jeg som feltprest være tilgjengelig for samtaler med soldater. Vi skal holde gudstjeneste i leiren, og vi skal også ha med etikkundervisningen til soldatene å gjøre, sier hun. 

- Jeg ble innkalt til Forsvaret, så dette blir min førstegangstjeneste. Grunnen til at jeg sa at jeg var interessert i en slik type tjeneste da jeg ble innkalt, er at jeg tror det kan bli veldig fint og viktig å stå i en slik tjeneste for mennesker som kanskje aldri har snakket med presten eller gått i kirken. Jeg håper jeg kan bety en liten forskjell for noen av soldatene jeg kommer til å møte, sier Hægeland.  

- Jeg tror det blir spennende med min første «voksenjobb» og jeg har inntrykk av at dette er en jobb som jeg til en viss grad kan forme slik jeg selv ønsker, og at jeg kan jobbe med det jeg selv synes er mest spennende og givende. 

Treningen startet 3. september, og i slutten av november drar Signe Marie Hægeland til Ørlandet for å jobbe som feltprest sammen med to andre fast ansatte. 

Kall fra Gud

- Grunnen til at jeg blir feltprest er enkelt og greit at Forsvaret har kalt meg inn. Jeg søkte ikke på stillingen, men i og med at jeg nettopp er ferdig med en mastergrad i teologi kan Forsvaret kalle inn kompetanse de trenger, men som de ikke utdanner selv. Dette blir altså min verneplikt. Samtidig velger jeg også å tro at dette er et ytre kall fra Gud, der Han har oversikten og leder inn i noe nytt, sier David Fjeldskår.

- Jeg ser veldig frem til tjenesten, og har store forventninger. Forventningene handler både om at jeg kommer til å lære og vokse mye, men også at jeg har en forventning om å kunne gi Jesus videre til rekrutter i Forsvaret. I tillegg håper jeg å kunne være en trygg havn for kristne rekrutter. Uansett blir det noe helt nytt, i og med at jeg aldri har vært i militæret før.

- Tjenesten som feltprest dreier seg primært om å tjenestegjøre i Forsvaret. Arbeidsoppgavene til en feltprest handler her om alt fra å arrangere gudstjeneste og undervise i etikk, til å samtale med rekrutter som har det tungt og være der for dem, sier Fjeldskår.

- For å gjøre dette på en god måte handler det også om å ønske å bli kjent med rekruttene og være tilstede der de er. Her har jeg forstått det som at vaffelsteking spiller en sentral rolle.

Først blir det nå cirka to og en halv måned med offiserutdanning og forberedelser til tjeneste, før Fjeldskår starter i sin prestetjeneste på Rena.