073__eks3020_frik-festival
(Illustrasjonsfoto)

Oppfordrer unge til engasjement i samlivssaken

FriBUs landsstyre har referatført en oppfordring om å engasjere seg i samlivssaken. «Landsstyret gir følgende oppfordring i forbindelse med Synoderådets vedtak i sak 6: FriBU sitt landsstyre ønsker å samarbeide med Frikirken, og oppfatter at dette er viktig sak for Frikirkens fremtid. Vi oppfordrer alle unge i Frikirken uavhengig av ståsted til å engasjere seg i saken.»

Etter FriBUs landsstyremøtet 1.februar, har de sendt ut følgende referat fra samtalen rundt samlivssaken. Sak 6 som de viser til, kan leses i sin helhet her.

«FriBU sin primære oppgave er å gjøre Jesus kjent i Norge til alle barn og unge. Vår visjon er å bygge åpne fellesskap der barn og unge blir sett, der de møter Jesus og utrustes til å leve som hans etterfølgere. Alle våre ansatte jobber for å hjelpe og gjøre Frikirkens lokallag for barn og unge ekte, relevante og disippelgjørende. Dette gjør vi i tråd med frikirkens teologi, skriften og Jesu etterfølgelse. Landsstyret i FriBU sin oppfatning er at mange unge ledere stiller seg bak synoderådets vedtak gjeldende sak 6. Vi mener at denne saken vil ha stor betydning for unges fremtid i Frikirken. 

Landsstyret gir følgende oppfordring i forbindelse med Synoderådets vedtak i sak 6:
FriBU sitt landsstyre ønsker å samarbeide med Frikirken, og oppfatter at dette er en viktig sak for Frikirkens fremtid. Vi oppfordrer alle unge i Frikirken uavhengig av ståsted til å engasjere seg i saken».

Konstituert styreleder i FriBU, Øyvind Braut, kommenterer.

Dere skriver: «Landsstyret i FriBU sin oppfatning er at mange unge ledere stiller seg bak synoderådets vedtak gjeldende sak 6». Hvordan har dere målt dette? Har dere spurt medlemmene deres?

– Vi har ikke gjort noen undersøkelse kvantitativt. Vi som sitter i styret har undersøkt litt i egne sammenhenger. Det betyr ikke at vi har belegg for å si at et syn har majoritet. Vi er heller ikke så opptatt av det. Det vi ønsker, er at unge skal tørre å si hva de mener uansett ståsted. Men vi opplever at det blir for enkelt å anta at unge generelt er av en annen oppfatning enn læreutvalget, sier Braut til VEIEN.