1torveig-og-per-kivle
Torveig og Per Kivle under et intervju med Budbæreren i 2015. (Foto: Geir Arne Johansen).

Per Kivle til minne

En bauta i Frikirkens misjonsarbeid har gått ut av tiden. Søndag formiddag 6. juni flyttet Per Kivle hjem til Jesus, vel 97 år gammel. Et langt liv i tjeneste for Misjonens Herre er fullført, skriver misjonsleder Terje Bjørkås.

Da Torveig, hans livsledsager og kjæreste gjennom mer en 70 år, døde for tre måneder siden, gav Per tydelig uttrykk for at også han var reiseklar – «en vegg i livet mitt er borte» som han uttrykte det. Og søndag formiddag, mens de fulgte overføringen av gudstjenesten på synodemøtet og mens menigheten sang «Stor er din trofasthet», sovnet Per stille inn med noen av sine nærmeste rundt seg.

Per opplevde tidlig kallet til tjeneste i misjon, særlig gjorde boka «De venter» av kinamisjonær Asbjørn Aavik et uutslettelig inntrykk. Som mange av pionermisjonærene mente også Per at «Guds ærende har hast» og det preget hele livet og tjenesten.

Per reiste til misjonsstudier i USA i 1946 og derfra videre til Kina. Da ungdomskjæresten Torveig kom til Hong Kong i januar 1950 hadde han allerede vel tre års tjeneste i Kina og Hong Kong bak seg. Etter å ha feiret bryllup i Sjømannskirken reiste de noen dager senere videre og 14. februar 1950 ankom de Japan som Frikirkens første utsendinger dit.

Allerede dagen etter ankomst satte de seg på skolebenken for å lære japansk. Og selv om utfordringene med å lære språket iblant kjentes uoverkommelige, krummet de ryggen og sammen kom de igjennom det. De fikk god inngang blant japanerne og bosatte seg etter språkstudiet i Mazuzaka i Mie fylke. Allerede i juni 1952, i Nakiri, en liten fiskerlandsby litt sør for Mazuzaka hvor de var bosatt, ble den første japaner døpt. Og gjennom nær førti års tjeneste i Japan fikk de være med å lede mange til tro. Misjonsgløden, som hos Per ble tent i ungdomsårene, fikk prege livet hans helt til det siste. Stadig på farten for å besøke «de gamle» - noen av dem både ett og to ti-år yngre enn han - med ordene i Rom 8.1 «Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus»!

Som misjonsleder fikk jeg lære Per å kjenne som en ydmyk, omsorgsfull og trofast Herrens tjener. Snar til å bøye kne og alltid med et ord til oppmuntring – et forbilde! Per og Torveig sin tjeneste i Japan var med å legge grunnlaget for det arbeidet Frikirken fortsatt driver der. Vi tenker at dagens utsendinger «står på skuldrene» til de som tjente Jesus blant det japanske folk i pionertiden.

Vi lyser fred over Per Kivle sitt gode minne.

Terje Bjørkås
Misjonsleder i Frikirken