Fredtun2

Predikant og Arbeidermøtet 2011

Hvert år samles alle ansatte i Frikirken til Predikant og Arbeidermøte. på Stavern Folkehøgskole, Stavern.