frimatgjengen-fra-sula
Nærmere 20 frivillige i Sula Frikirke hjelper til med matutdeling gjennom Frimat. (Foto: Per Åge Havnegjerde).

Rekordstort behov for mat til jul

Frimat er Frikirkens matutdelingsprogram for familier og enkeltpersoner som trenger hjelp. Sula og Steinkjer frikirker har nylig startet med matutdeling, og opplever at behovet er stort.

- Det er helt ekstremt, vi har ikke opplevd så stor pågang noen gang. Normalt ligger vi på et sted mellom 10-14 henvendelser i uka, og de siste fem dagene har vi fått 43 henvendelser, sier daglig leder i Frimat Norge, Andreas Jølstad.

Han var også med og startet opp Matsentralen Sør, og sier at de rapporterer om det samme: Stadig flere ber om hjelp til å få mat på bordet. 

- Vi ser en generell økning på 30 prosent i år, sammenlignet med fjoråret. Den store forskjellen fra tidligere er at også "den vanlige mannen i gata" tar kontakt. Mange ser at pengene på kontoen ikke strekker til, når de faste utgiftene er betalt.
  
Fra matutdelingen i Hånes Frikirke. (Foto: Andreas Jølstad). Selv om Frimat er et lavterskeltilbud som vil gi en håndstrekning til alle som trenger det, har de ikke alltid kapasitet til å hjelpe alle. 

- Vi opplever dessverre at det blir ventelister. Samtidig har vi utrolig mange flinke frivillige som står på, og bare i løpet av de siste to månedene har Sula og Steinkjer frikirker blitt med i arbeidet. Så hvis det er flere menigheter som ønsker å starte med matutdeling står jeg til disposisjon, sier Jølstad.


Fra matutdelingen i Hånes Frikirke. (Foto: Andreas Jølstad).

Lavterskeltilbud 
-  Vi er i startgropa i dette arbeidet, men vi har store forventninger for tiden som kommer. Tiden vi er inne i nå med økende matpriser, drivstoffpriser, strømpriser og renteøkninger, skaper en situasjon som gjør at de som har det trangt før, får det enda trangere. Vi ønsker å bidra til at det skal være en lav terskel for å be om hjelp. Dette er ikke bare for våre "nye landsmenn", eller marginaliserte grupper. Det kan like godt være mannen i gata, som for tiden er i en utfordrende livssituasjon. Da er det godt å få være der som et medmenneske, være en støtte og utgjøre en forskjell for noen, sier leder for Frimat Sula, Per Åge Havnegjerde. 

Etter et teamsmøte med daglig leder i Frimat Norge, Andreas Jølstad, satte menigheten i Sula i gang. 

- Vi startet med å sjekke hva vi kunne forvente av tilgang på overskuddsmat. Vi hadde hørt at på Sørlandet fikk de størstedelen av maten inn via matsentraler. Her på Sunnmøre er det ikke etablert matsentraler, og dette gjorde oss usikre på hva vi kunne forvente av tilfang fra lokale forretninger og foretak. Vi begynte å sondere terrenget, og ble positivt overrasket over hvor positivt tiltaket ble mottatt. Vi fikk avtaler med dagligvareforretning, bakeri, catering, hotell og fiskeforedlingsbedrift, og vi fikk også donert en fryser, forteller Havnegjerde.

I løpet av kort tid fikk menigheten 20 frivillige på listen, som kunne bidra mer eller mindre i arbeidet med matutdeling. En av smågruppene i menigheten bestemte seg for å delta på dette annenhver uke i et halvt år, som en del av det utadrettede arbeidet i gruppen.

- Vi trommet sammen de frivillige og hadde et nytt teamsmøte, denne gangen med pastor i Lillesand Frikirke, som delte av sine erfaringer. Det ble et unisont ja, for at dette ville vi være en del av. Vi ble enige om å ta en prøverunde, med matinnhenting, før vi startet med påmeldinger. Vi har god kontakt med Frivilligsentralen, som er drevet av Røde Kors, og fikk en avtale med de om å dele ut maten til de som var der på mandagskvelden. Frivilligsentralen har åpent hus med gratis kveldsmat, hver mandag , så dette passet bra, sier Havnegjerde.

- Den første matutdelingen ble en suksess, og Sula Frikirke fikk denne kvelden gitt to gode poser med mat og en kasse fisk til ti familier, som alle ble glade for et håndslag og et streif av godhet. Vi har hatt én utdeling til etter dette,  til familier som har søkt gjennom nettsiden vår, denne gang med utgangspunkt i Sula Frikirkes lokaler. Senere i desember har vi en ny utdeling, og vi har nå ca. ti familier som har søkt om matpose. Vi har ikke gjort tiltaket kjent gjennom lokalavisen enda, men tenker å gjøre dette på nyåret. Vi har fått tildelt en andel av midlene som Frimat Norge har fått i gave fra Norges Kristne råd. Disse pengene skal primært gå til barna, i form av aktivitetsgavekort. I tillegg har Sula Ungdomskole på 9. trinnet hatt en aksjon som heter "Innsats for andre", der de har samlet inn mange poser med godsaker, som vi kunne gi til barna. Det ligger an til å bli en god jul, oppsummerer Havnegjerde. 

Overveldende behov 
Også Steinkjer Frikirke forteller om stor pågang av mennesker som trenger hjelp til å mette familien. 

- Steinkjer Frikirke ønsker hele tiden å se etter nye måter å være «kirke i hverdagen» på, og vi har bedt Gud om å føre oss inn i «nytt land» når det er klart. Så ble vi oppmerksomme på at flere familier i Steinkjer reiser til nabobyen Levanger for å få mat utdelt av Frelsesarmeen. Vi ønsket å se på om vi kunne avhjelpe på noe vis, og dermed åpnet det seg et «nytt land», sier John Arne Gladsø, pastor i Steinkjer Frikirke og tilsynsmann i Nordre Presbyterium. 

Det viste seg at Matsentralen Trøndelag hadde jobbet i to år med å få etablert en matutdeling i Steinkjer, uten å lykkes med det, forteller han.

- Da gjorde vi et vedtak om å starte matutdeling i Steinkjer Frikirke med mat levert fra Matsentralen i Trondheim. I tillegg fikk vi bli en del av Frimat, som sitter på erfaring, ressurser og verktøy som er viktig for denne tjenesten.Heidi G. Alstad, leder for Frimat Steinkjer (til venstre) sammen med Eva Karin V. Gladsø, medarbeider i Frimat Steinkjer. (Foto: John Arne Gladsø). 

Da vedtaket var gjort meldte mange seg frivillig til tjeneste, dermed var matutdelingen i gang.

- Vi ble overveldet av behovet, og det ble et sterkt møte med de som har behov for hjelp. I tillegg fikk vi erfare mange rørende øyeblikk og stor takknemlighet, sier Gladsø.

- De som har gått inn i denne tjenesten kjenner på stor velsignelse over å få være med å hjelpe. Første gangen delte vi ut litt over 100 poser mat, og vi ser at kommende utdeling nå før jul viser et betydelig større antall som har behov for hjelp. Dette har virkelig ført oss inn i «nytt land», der noen i menigheten som ikke har hatt en aktiv tjeneste før, nå har funnet sin plass også tjenestemessig. Mottakerne er så takknemlige, og de som står i tjenesten opplever velsignelse gjennom å velsigne andre.

Totalt 13 menigheter er nå engasjert i arbeidet med matutdeling, som Kristiansand Frikirke startet i 2013.